Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

30 friska miljoner

Annons

Ambitionen att det statliga kulturstödet till Dalarna ska motsvara snittet i de övriga sex skogslänen ligger fast i den slutliga skrivningen i landstingets Kulturvision, som antogs häromveckan.

Till övriga skogslän utgår i snitt 15 ytterligare kulturmiljoner jämfört med Dalarna. Men för att staten ska öka sina anslag till vårt län behöver kommuner och landsting i Dalarna plussa på sina satsningar med lika mycket. Nu ger landstinget besked: Pengarna ska fram. Därmed kommer kulturen att få ytterligare 30 miljoner kronor att röra sig med, senast om fem år. Det blir alltså en väsentlig ökning av kulturutgifterna, främst från landstingets sida.

Det gamla kulturpolitiska programmet från 1999 hade 2004 som sitt slutdatum. En hel del har också hänt på kulturens område de senaste fem åren. Dalasinfoniettan har byggts ut, länsbiblioteket har utvecklats, planerna på den sammanhållande Kulturfyren i Falun har tagit fastare form, en konstkonsulent har anställts, planerna på att bygga om Dalarnas museum har fortskridit och Dalateatern har fått ett nationellt uppdrag på barn- och ungdomsteaterns område.

Landstinget fick remissvar från 60 olika organisationer när en första version av Kulturvisionen skickades ut. Många svar handlade om att organisationerna upplevde att just deras verksamhet inte lyftes fram tillräckligt mycket.

Men kritik på en principiell nivå kom också. Kommunalarbetareförbundet reagerade till exempel mot skrivningar om att kulturen i Dalarnas innehåll behövde förändras i takt med att utbildningsnivån hos invånarna höjs. En sådan hållning var alltför elitistisk, menade Kommunal, som efterlyste ett underifrånperspektiv på kulturen. I det färdiga dokumentet ströks sambandet mellan högre utbildningsnivå och kulturbehov hos Dalarnas medborgare.

Vänsterpartiet tyckte att det var anmärkningsvärt att ursprungsversionen inte hade ett ord om litteraturen i Dalarna. Litteratur och författare nämns nu.

Centern protesterade mot sänkta ambitioner vad gällde kultur i alla kommuner och på mindre orter. Nu har sådana krav på landstingets kulturverksamheter skrivits in i Kulturvisionen.

Högskolan hörde till de remissinstanser som problematiserade skrivningarna kring dalaidentitet och kulturarv. Den kontroversiella skrivningen om att länsinvånarna måste anpassa sig till det mångkulturella Sverige finns kvar. Det heter också att "den starka kulturella identiteten hos länets invånare kan vara både ett hinder och en tillgång".

Tidigare fanns inte ett ord om hemslöjd, hembygds- och hantverkstraditioner. Det gör det nu på flera ställen.

En het potatis i alla år har varit länsinstitutionernas placering i Falun. Till skillnad från andra län ligger inte länsinstitutionerna i den kraftigt dominerande kommunen i länet. Borlänge är mer jämbördig storleksmässigt med Falun än vad som är fallet med andrakommunerna i andra län.

Falun tar inte ansvar för lokalkostnader för länsinstitutionerna på det sätt som sker i övriga skogslän. Falun bidrar inte heller till driften som en följd av att teater, museum och orkester huserar i kommunen.

Därför krävde ursprungligen landstinget att Falun åtminstone skulle svara för "minst lokalkostnaderna". Men den frågan var politiskt omöjlig att få igenom och inte heller i fortsättningen kommer Falun att behöva betala mer för länsinstitutionerna.

Vad gäller de enskilda institutionernas delmål har för Dalarnas museum lagts till att det ska "vidmakthålla specialkunskap om länets historia samt fördjupa den genom forskning" samt "förstärka Dalarnas museums profil som folkkonstens museum på såväl nationell som internationell nivå".

För Film i Dalarna höjs ambitionen till att verka också för att mer långfilm ska spelas in i länet.

Musik i Dalarna ska gå vidare med idén om samverkan med övriga kulturinstitutioner. Orkestern ska verka för en fortsatt utbyggnad till 35 musiker. Den ska turnera utanför länet och utomlands och bli kärnan i Dalhallas operakapell. Musik Barn & Ungdom ska komplettera Musik Direkt med en deltävling för akustisk musik.

Dalateatern ska "fördjupa teaterns förankring i regionen". Teatern ska verka för att det ska finnas resurser där för att bedriva både barn-, ungdoms- och vuxenteater. (Det särskilda statliga anslaget för barn- och ungdomsteater upphör i år). Dalateatern ska präglas av etnisk mångfald på och bakom scenen och ska verka för "större och mer ändamålsenliga lokaler i Falun gärna i samarbete med andra kulturinstitutioner".

Genomgående i Kulturvisionen som slutligen antogs framhålls satsningar på barn- och ungdomskultur. Men den särskilda satsningen på en ny barn- och ungdomskonsulent som fanns med i remissversionen har strukits.

JENS RUNNBERG

Mer läsning

Annons