Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till motion om vargfri kommun

Sverigedemokraten Jan Brandt föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska arbeta för att Orsa ska vara en vargfri kommun och att viljeinriktningen ska skrivas in som mål i kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår den.

Annons

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid ett tidigare au att skicka motionen på remiss till partierna. Samtliga partier utom Kristdemokraterna hade också svarat på remissen. Av dessa var det endast Moderaterna och Centerpartiet som var inne på samma linje som Sverigedemokraternas motion, dock med vissa avvikelser.

Centerpartiet yrkade att kommunfullmäktige uttalar att de växande varg- och rovdjursstammarna innebär en negativ och helt oacceptabel påverkan på fäbodbruk, djurhållning samt jakt och friluftsliv och att kommunen prioriterar dessa områden före en vargstam och ett för högt rovdjurstryck i övrigt. C yrkade också att ett avsnitt som beskriver kommunens hållning skrivs in i översiktsplanen samt att kommunen verkar för att riksdagen beslutar om en kommunal vetorätt i rovdjursfrågan.

Moderaterna säger i sitt remissvar att man bifaller motionens att-satser, men där man ändrat den sista till "att vi inte ska ha varg mot en majoritet av kommuninvånarnas vilja".

Huvuddraget i övrigas remissvar var att det inte ingår i den kommunala kompetensen att fatta beslut i rovdjursfrågan.

"Det är Sveriges riksdag som beslutar och Orsa kommun har att följa dessa beslut", sa till exempel Socialdemokraterna i sitt remissvar.

Marie Olsson, S, yrkade att arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår motionen, vilket också blev AU:s beslut.

Annons