Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Narkotikans offer blir fler i Dalarna – dubbelt så många dödsfall på några år

Trots en restriktiv politik är narkotikadödligheten i Sverige hög vid internationella jämförelser. Enligt den senaste statistiken från 2014 dog arton personer i Dalarna – dubbelt så många som för bara några år sedan. Och det är läkemedlen som står för ökningen.

LÄS OCKSÅ: Spice minskar, men cannabis ökar.

De narkotikarelaterade dödstalen har, liksom i hela landet, stigit kraftigt i Dalarna de senaste åren. Enligt SCB:s dödsorsaksregister dog arton personer i åldrarna upp till 64 år 2014. Trenden är tydlig.

– Det som ökat är inte traditionella droger, utan sedan 2006 är det opioidläkemedel, säger Anna Fugelstad från Karolinska institutet och som forskat i ämnet sedan 90-talet.

Den ökade förskrivningen av smärtstillande preparat är en trolig orsak. En annan tänkbar källa är den läkemedelsassisterade behandlingen, där metadon och buprenorfin används.

– När man ändrade reglerna där ökade dödsfallen, tidsmässigt finns det ett samband. Man bör känna till att metadon är väldigt giftigt och farligt om det kommer utanför programmen. Av de som dör har majoriteten inte och har aldrig varit inskrivna i programmen. Buprenorfin är inte lika giftigt, de som avlider har ofta annat i sig också. Däremot är det mer attraktivt, risken är att vissa kan man komma in i missbruk den vägen.

Det finns dock flera sätt att mäta dödligheten. Enligt ett annat register, Toxreg, som grundar sig på rådata från rättstoxikologiska analyser, dog 22 personer samma år med droger i kroppen.

– Det finns inga entydiga kriterier och det får man leva med.

Det behöver alltså inte vara en överdos av drogen i sig, utan det kan handla om olyckor eller självmord där narkotika finns med i bilden.

– Det som är bekymret när man tittar på allt som har med död att göra, som självmord, narkotika, är att det hänger på vilka dödsorsaksundersökningar man gör. Det är väldigt olika i Europa. Vad man kan jämföra är Norden. När vi ligger illa till där – och det gör vi – då är det något.

Hur ska man tolka siffrorna för Dalarna?

– Som jag har sagt visar Toxreg förekomst i kroppen. Starka opioider är nästan alltid förekommande. Det är allvarligt med dödsfallen relaterade till metadon och fentanyl. Det är svårt att veta var det kommer från, men kommer metadonet från substitutionsprogrammen är det starka doser. Man ställs in på metadon tills man är besvärsfri och den dosen är stark, dödlig för en ovan. När det gäller fentanyl är det betydligt starkare än heroin. Det används som smärtlindring, nästan alltid i plåsterform.

Vad kan man göra för att minska dödligheten?

– Jag tror det är väldigt viktigt att man har en bra analys om vad som håller på att hända. Vilka grupper är det som drabbas? Har det blivit nån förändring och hur ser vägen till död ut? Det har blivit lättare för "vanliga" personer att via läkemedel komma in i opioidmissbruk, förr fanns en väldig spärr.

Få unga provar narkotika internationellt sett, men fler dör – hur går den ekvationen ihop?

– Jag har fått pengar för att titta på det, ett treårigt anslag just för att titta på varför dödsfallen har ökat sedan 2006. Allt fler riktigt unga – 15 till 25 år– dör med opioider i kroppen. Det återstår att se vad det beror på.

Socialstyrelsen har också tittat på narkotikadödligheten och kom i går med en ny rapport som analyserar just detta. Rapporten visar bland annat att den förmodade ökningen av narkotikarelaterade dödsfall som vi sett i Sverige sedan 2006 huvudsakligen kan förklaras av fler och förbättrade rättsmedicinska analyser. Ändrade klassificeringskriterier har också spelat in.

Samtidigt konstateras att överdoser med illegala substanser och opioidläkemedel dominerar dödsfallen. Hos merparten av dem som avlidit förekom minst två substanser, främst opioider i kombination med bensodiazepiner (lugnande läkemedel).

Det går dock inte att dra en rak linje mellan statistiken om den narkotikarelaterade dödligheten och narkotikamissbrukets omfattning, enligt socialstyrelsen. Bland kvinnor dominerar exempelvis självmorden.

– Det som är det lite udda är att ökningen som varit förmodad, och som vi själva rapporterat, tror vi inte på längre, säger socialstyrelsens utredare Daniel Svensson, som dock menar att de senaste åren är svårtolkade.

– Vi utesluter inte en reell ökning, men den kan lika gärna bero på att RMV (Rättsmedicinalverket) har blivit bättre på att hitta de här substanserna.

Andra mätningar vill han inte kommentera.

– Toxreg får svara för sina trender, vi har gjort de här bedömningarna.

Anna Fugelstad vill inte kommentera rapporten förrän hon satt sig in i den ordentligt. Hon är dock skeptisk.

– Jag vet inte. Det är inte bra att de som är ansvariga själva ska granska statistiken. De utvärderade läckagen tidigare och det var inte någon bra studie. Kommer man från forskningen så tänker man att det ska finnas lite mer vetenskaplig stringens. Det blir så svårt att ha en linje om det kommer en massa olika alternativa förklaringar hela tiden, säger hon.

Här kan du ladda ner den nya DT-appen i Appstore för iPhone eller här i Google play om du har en telefon med Android.