Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Näringslivet positiva till regeringens järnvägssatsning

Näringslivets transportråd är nöjda med regeringens järnvägssatsning:
– Det ges flera positiva besked ges i propositionen, nu krävs fokus på genomförandet. Med kraftsamling och handling.

Näringslivet i Dalarna är mycket positiva till att regeringen i propositionen höjer ambitionsnivån och ger långsiktiga ekonomiska ramar som lägger grunden för ökade investeringar och underhåll av infrastruktur för åren 2014-2025. Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen lyfter fram betydelsen av effektiva och robusta godsstråk i Sverige.

På järnvägsområdet har Näringslivets Transportråd prioriterat tre centrala godsstråk som är en riksangelägenhet: dubbelspår Hallsberg – Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen, investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern samt dubbelspår på Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn. Dessa tre stråkprojekt har varit beslutade i tidigare infrastrukturplaner men ännu inte slutförts.

För Dalarnas exportindustri innebär satsningarna att godset kan komma in och ut via de för Dalarna så viktiga hamnarna i både Gävle och Göteborg.

Näringslivets Transportråd utgår från att de av regeringens föreslagna anslagen för drift och underhåll och investeringar i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i centrala godsstråk som Näringslivet vill.

– Avgörande för om hela planperioden ska bli ett lyft för infrastrukturen är att de projekt som beslutas i den långsiktiga planen är finansierade och att det finns en stabilitet i infrastrukturplaneringen. En effektiv transportinfrastruktur och att investeringar och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. Det behövs både närtidssatsningar med fokus på ett snabbt genomförande och långsiktiga insatser för. Det handlar om det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation i såväl Europa som i en alltmer globaliserad ekonomi.

Per Bondemark, SSAB Borlänge är ordförande för näringslivets Transportråd som har följande medlemsföretag med verksamhet i Dalarna; ABB, Arlafoods, Boliden, Coop Norden, IKEA, Lantmännen, Outokumpu Stainless, Posten Norden, Skanska, Spendrups Bryggeri, SSAB, Stora Enso, Sveaskog och viktiga branschorganisationer som Skogsindustrierna Jernkontoret, SveMin, Svensk Handel och Teknikföretagen.

Däremot är lobbyorganisationen missnöjda med talet om kraftigt höjda banavgifter.