Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen ger SGU i uppdrag att leta efter metaller i Bergslagens gruvafall

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga potentialen till utvinning av sällsymnta metaller i gruvavfallshögarna i Bergslagen.

Annons

Regeringen vill kartlägga om det i gruvavfall finns sällsynta metaller som kan användas för ny grön teknik, som solceller.

SGU ska inom ramen för uppdraget utforska de viktigaste gruvavfallsanläggningarna i Bergslagen.

1156 gamla gruvavfallshögar i Dalarna har undersökts och riskklassats av länsstyrelsen. Flera kanske har en potential.

Uppdraget till SGU ska delredovisas senast den 15 februari 2018 och slutredovisas den 7 december 2018.

– Den snabba tekniska utvecklingen kräver att vi har tillgång till fler olika metaller och mineral. Regeringens uppdrag är nödvändiga för att industrin inte ska drabbas negativt och hindra utvecklingen av ny grön teknik, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Sandmagasinet i Saxberget är täckt men äöännu lakas metaller ur gruvavfallet

Merparten av de metaller som krävs för omställning till förnybar energi, som till exempel vindkraft och biobränsle eller högteknologiska produkter som datorer och mobiltelefoner, utvinns inte inom EU. Kina står idag för ca 95 procent av alla sällsynta jordartsmetaller, som också kallas REE, i världen.

Behovet av kritiska mineral spås öka. Exempelvis beräknar kommissionen att EU:s årliga behov av dysprosium för vindkraft kommer att öka med ca 660 procent och behovet av neodymium med 2 200 procent fram till år 2030.

Regeringen ger också myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta reda på vilka metaller som krävs för tillverkning av de teknik- och miljöinnovationer som utvecklas i Sverige och inom Europa. Tillväxtanalys ska redovisa sina slutresultat senast den 19 oktober 2017.

Fakta: Sandmagasinen i Sverige

Anrikningssand är det material som blir kvar när malmen har krossats, malts och anrikats för att utvinna metallerna i grucvan. Resten har deponerats i sandmagasin och gruvavfallshögaratt extrahera de värdefulla mineralen.

I sulfidmalmer med koppar, bly och zink brukar runt 10 procent av de värdefulla mineralen stanna i restmaterialet. I Yxsjöberg pågår ett undersökningsprojekt.

Järnmineral som magnetit och hämatit är inte så värdefulla tio procent av järnmineralen blir restmaterial. Bara i Grängesberg finns 10 miljoner ton järn i sandmagasinet.

För sällsynta jordartsmetaller, REE, och fosfor bedöms potentialen vara relativt stor. I dagsläget saknas dock de tekniska lösningar som krävs för att utvinningen ska bli lönsam. REE finns bland annat i sandmagasinen i Blötberget, Grängesberg och Idkerberget.

SGU:s uppskattning av metallmängder i sandmagasin.

Metaller ton

REE 41 000

Järn 52 043 792

Koppar 358 251

Bly 640 349

Zink 1 206 140

Guld 45

Silver 1 845

Antimon 43

Fosfor 1 500 000

Mangan 189 686

Wolfram 2 005

Molybden 1 645

Arsenik 500

Källa: SGU

Mer läsning

Annons