Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Outokumpu tvingas mellanlagra gifter efter miljöskandalen hos Scadust

Outokumpu tvingas nu mellanlagra giftstoft från filtren i Avesta då fabriken i Landskrona som tagit hand om rökgasstoftet är stoppad efter cyanidskandalen på Befesa Scandust.

Annons

Outokumpu har textila spärrfilter som fångar in stoft vid all stoftalstrande verksamhet i Avesta.

Outokumpu återvinner sedan flera år metaller från detta stoft hos Befesa Scandust i Landskrona.

Befesa Scandust har på grund av att länsstyrelsen i Skåne efter inspektion fått förbud mot fortsatt drift.

Outokumpu begär nu att få mellanlagra sitt stoft och hänvisar i en anmälan till länsstyrelsen i Dalarna till företagets miljövillkor:

”Fallande stålugnsstoft och gasreningsstoft med likvärdigt legeringsmetallinnehåll ska, omstoftet inte kan upparbetas i egen anläggning, i första hand upparbetas hos Scan Dust AB eller vid en miljömässigt likvärdig anläggning. I andra hand ska stoftet lagras på lämpligt sätt i stället för att deponeras.”

Outokumpu skriver i sin anmälan att mellanlagring i Avesta krävs för att läget hos Scandust ska klarna. Om företaget lyckas lösa sina problem och får tillstånd att återuppta verksamheten så är det en lösning. Om inte så har Outokumpu avtal med Befesa som har en motsvarande anläggninng i Frankrike men då krävs ett exporttillstånd.

Outokumpu bedömer att det tar två till tre månader att få ett exporttillstånd.

"Båda dessa alternativ innebär dock hinder för att skicka avfall för metallåtervinning under en period. Outokumpu planerar därför att iordningsställa en yta för lagring av avfallet".

Ytan man valt ligger inom fabriksområdet, och ligger längst från bebyggelse. Där man vill mellanlagra upp till 4000 ton stoft i så kallade big-bagssäckar på två ton eller i täckta containrar.

Länsstyrelsen Skånes förbud gäller från och med 11 december.

Länsstyrelsen Skåne fattade beslutet sedan resultaten kommit in från de planerade och oplanerade provtagningarna den 29 november. Dessa visaade alarmerande höga halter av cyanid, 200-300 gånger över riktvärdet och flera olika tungmetaller i slamvatten inne på fabriksområdet. Dessutom fann länsstyrelsen vid sin ett upplag med 800 ton Sevesoklassat zinkslam, som bolaget inte hade tillstånd för.

Driften kan inte starta igen förrän bolaget har genomfört en genomgående miljöteknisk undersökning, redovisat en fullständig genomgång av processen, genomfört eventuell sanering samt åtgärdat och skaffat tillstånd för det otillåtna avfallet.

Förbudet var också villkorat så de nu inte längre får ta emot råvaror för återvinning, detta är kopplat till ett viteshot på 50 miljoner kronor per vecka.

Mer läsning

Annons