Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Några fler frågor om islam

Annons

Signaturen "Jahren" skrev (15/11) en insändare med sex frågor om flyktingar som också besvarades av en företrädare från socialförvaltningen Ahmed-Shil Mohamed. Bra, mycket bra, att tystnaden från ansvariga nu tycks ha upphört.

Här följer några fler frågor. I Åke Ohlmarks översättning av koranen till svenska kan man läsa att guds straff är överhängande om man gör fel. Den som är otrogen utesluts ur gemenskapen. Alla andra kallas otrogna och får dödas:

SURA 2: Döda och strid för Allah och er tro. Allah älskar inte dem som överskrider de gränser han har satt. Döda dem var helst ni påträffar dem, förjaga dem....

Detta är ju minst sagt häpnadsväckande! Där islam styrs efter sharialagstiftningen ska de otrogna dödas.

SURA 5: Otrogna är de människor som säger Allah är en av tre, det finns ju bara en gud. Slutar de inte upp att tala på detta vis skall ett förfärligt straff drabba dem.

Ska vårt Sverige tas tillbaka till en medeltidsnivå? Kanske Ibrahim Hamad kan svara på frågan?

En helt förbluffad

Thony Ljung

Borlänge

Svar direkt:

Egentligen är de lagar och straffpåbud som står i Koranen ovidkommande för frågeställningen, och har lika liten betydelse som de straff för brott som påtalas i gamla testamentet. Såväl Bibeln och Tora som Koranen innehåller en rad påbud för olika brott, såsom exempelvis dödsstraff genom stening och korsfästelse, och alla är väl bekanta med uttrycket öga för öga, tand för tand (moseböckerna).

Enligt Gamla testamentet ska exempelvis otrogna kvinnor och prostituerade stenas. Religiösa urkunder innehåller ofta många grymheter och fruktansvärda brottsstraff. De religiösa urkunderna talar också om att döda exempelvis otrogna. För kristendomens del finns det nya testamentet som istället talar om att vända andra kinden till och om förlåtelse och kärlek. Detta är dock inte unikt för kristendomen då Koranen exempelvis säger: Men den som efter att ha begått brottet ångrar sig och gör bot och bättring skall se att Gud tar emot hans ånger; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig (5:39) och Och du kommer om och om igen att möta trolöshet och svek från deras sida, utom hos ett fåtal, men förlåt dem och glöm vad de har gjort. Gud älskar dem som gör gott mot andra. (5:14)

Men, resonemangen om brott, straff, sonande och förlåtande i de religiösa texterna är fullkomligt ovidkommande för frågeställningen. Sverige är ett land som inte styrs av religiösa lagar utan har ett juridiskt system som grundar sig på demokratiska och humanistiska principer. Oavsett vilken religiös tillhörighet befolkningen i detta land har så är det Sveriges lag som gäller, inte religiösa principer eller lagar, oavsett om du är jude, kristen eller muslim.

Att de muslimska sharialagarna skulle ersätta den svenska lagen är lika osannolikt som att våra juridiska lagar skulle ersättas med de gammeltestamentliga brottsstraffen som återfinns i Tora och Gamla testamentet. Sverige kommer inte att tas tillbaka till en medeltidsnivå, Sverige är ett sekulärt, om än mångkulturellt och multireligiöst land som har andra rättsprinciper än religiösa.

Då mångfalden av religioner är stor, är det högst osannolikt att vårt land skulle anta en religions lagar och ersätta vårt juridiska system med. Om det osannolika skulle hända, så är sannolikheten störst att det då skulle bli frågan om kristendomens religiösa lagar, då cirka 80 procent av vårt lands befolkning tillhör svenska kyrkan. Att döda andra människor kommer alltid att vara ett brott i Sverige, oavsett vad de religiösa texterna säger.

Annelie Pettersson

lärare i religionskunskap, svenska och samhällskunskap

Malin Steger,

lärare i religionskunskap, svenska och samhällskunskap

Marcus Hjelm

bildningssektorn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons