Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mycket värdefull skog skövlas

En av länets mest värdefulla skogar för hotade svamparter med mera, det tilltänkta 13 hektar stora naturreservatet i trakten av tjärnen Trollputten nordväst om Norrvik, är på väg att tillintetgöras. Avverkningen, som sker på AB Karl Hedins marker, inleds inom kort, enligt uppgift redan i dag fredag.
– Skogsvårdsstyrelsen kan bara freda 1,5 hektar. Det är bra men inte tillfredsställande på sikt, suckar kommunens naturvårdssekreterare Jan-Olov Hermansson.

Som tidningen tidigare utförligt redogjort för finns en långt gången planering för tre nya naturreservat inom Ludvika kommun. Ett av dessa är det område som nu är på väg att skövlas. Länsstyrelsen yttrade sig i ärendet redan under 2011. Då var inriktningen att skogen vid Trollputten skulle fredas för framtiden genom ett så kallat biotopskydd vilket kan jämställas med ett naturreservat.

Sedan gick förslaget vidare till Skogsstyrelsen som upprättade ett konkret förslag till biotopskydd som inkluderade de mest värdefulla platserna i trakten kring tjärnen Trollputten, summa summarum tio hektar. Initialt hade dock Hermansson ambitionen att 13 hektar skulle skyddas.

Att det dragit ut på tiden har sin förklaring enligt Skogsstyrelsens handläggare Kjell Haglund.

– Vi behöver ha pengar för att kunna lösa in området men det har vi inte. I dagläget skulle det kanske dröja tre år innan vi möjligen skulle kunna ha det. Nu kan vi bara freda tio procent av arealen med stöd av skogsvårdslagen, klargör han.

På torsdagen var han och kommunens naturvårdssekreterare, Jan-Olof Hermansson, på plats i den värdefulla skogen för att märka ut den lilla del som blir kvar efter skogsmaskinernas framfart. Det handlade om att rädda vad som räddas kan så här i elfte timmen.

– Med tanke på att det är så höga naturvärden tycker man att ägaren borde vara ödmjuk och visa hänsyn. Det är ju gammal kalkbarrskog med många hotade arter, terräng som både Naturvårdsverket och EU har sagt ska prioriteras och skyddas, betonar naturvårdssekreterare Hermansson.

– I den artrika floran finns bland annat de hotade och sårbara svamparna violgubbe, brödtaggsvamp, och blek fingersvamp. Listan på rara arter kan göras mycket längre än så.

För ägaren och företagaren, Karl Hedin, är önskemål om att biotoper ska undantas från avverkning inget nytt.

– Det dyker upp då och då. De säger att de vill ha men jag tänker inte sälja den här skogen. Virket ska in i industrin och skapa sysselsättning. Det går inte om området ska avsättas för maskar, svampar och allt vad det kan vara.

– Men har den här skogen så stor allmännytta att staten vill ta den får de väl exploatera och betala för sig.