Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mycket medicin hälsofara för äldre

Många äldre äter alldeles mycket medicin. Dessutom får de läkemedel som är direkt olämpliga.
Men skillnaden är stor mellan landets kommuner.
– Det är inte klokt, det är inte acceptabelt att det ser ut så här, säger Lars Nilsson, professor emeritus.

Enligt Socialstyrelsens statistik för 2009 hade nästan hälften av befolkningen i åldern 80-plus köpt ut tio eller fler olika läkemedel på recept. 33 procent fick medicin från myndighetens lista "läkemedel som bör undvikas".

Dålig läkemedelsbehandling kostar dessutom pengar. Enligt Lars Nilsson, läkemedelsansvarig på SPF, kan hemtjänsten och särskilt boende bli mellan 5 000-6 000 kronor dyrare per individ om det skrivs ut många och olämpliga mediciner.

Det borde alltså även ligga i kommunernas intresse att se över användningen. Inte bara skylla på landstingen.

Den i särklass värsta kommunen i Sverige är Öckerö, medan Kil och Götene lyckas bäst. Dalarna över lag, är något bättre än genomsnittet för riket.

– Rapporter visar att det skrivs ut färre läkemedel i kommuner med stort engagemang för äldrevård, säger Lars Nilsson som är läkemedelsansvarig på SPF.

Han har nyligen skickat en artikel till Läkartidningen, där helt nya uppgifter presenteras. Patienter i åldersgruppen 80-plus som träffar en enda läkare har i genomsnitt sju olika mediciner. Den som däremot går till tio läkare har fler än 20 läkemedel utskrivna.

– Det här hänger ihop enormt, säger Lars Nilsson som efterlyser en läkare med totalansvar för varje patient – en dirigent.

Läkemedel är dessutom sällan utprovade på äldre. De doser som rekommenderas är anpassade för medelålders personer.

– Men medicinerna tas ofta av 80-åringar och äldre, forskning kring äldres sjukdomar har låg prioritet, hävdar Lars Nilsson.

Men ansvaret ligger också hos patienterna själva. Lars Nilsson vill se motiverade patienter som känner sig kompetenta att ställa frågor och krav på läkarna. I broschyren "Kloka frågor" finns exempel på hur man kan uttrycka sig. "Olämpliga listan" tar i sin tur upp läkemedel som är olämpliga för äldre, enligt Socialstyrelsen.

– Läkemedel, påstår jag, är i stort sett bra produkter. Men användningen av dem är inte alldeles bra och det är det avgörande, säger Lars Nilsson.

När det gäller de som han kallar för yngre äldre, är problemet snarare omvänt. Där visar studier att högst 50 procent följer läkarens ordination.

– Det behövs mer samsyn mellan patient och läkare angående läkemedel, det gäller även motion och diet, tycker han.

De yngre äldre betraktas i regel som friska och äter mest förebyggande medicin för att exempelvis sänka blodtryck och blodfetter.

– Men de äldre äldre är mycket knepigare, de har i regel många sjukdomar och många symptom. Läkemedel som krockar drabbar nästan bara den gruppen, säger Lars Nilsson.

På hemsidan www.kollpalakemedel.se finns ytterligare information och listor.