Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tekniska fel och levande ljus orsak till många bränder i Mora 2011

/

Under 2011 gjorde brandkåren 415 utryckningar, varav 358 till händelser i Mora kommun.
– Av dessa kan vi tyvärr konstatera en 30-procentig ökning av bränder i byggnader jämfört med 2010, från 35 till 45 stycken, säger vice brandchef Johan Szymanski

Annons

Han uppger att orsaken till dessa bränder är flera, men det är tydligt att soteldarna minskat under 2011 men att de tekniska felen och bränder orsakade av levande ljus ökat.

– Om minskningen av soteldar förklaras av det milda vädret eller av att invånarna eldar på ett bättre sätt går inte att utläsa av statistiken.

Bränder i byggnader avser inte enbart bostadshus, utan även slogbodar med mera.

– För att möta denna ökning kommer brandkåren göra riktade tillsyner av framförallt flerbostadshus under 2012 och hoppas på så sätt minska bränderna och dess konsekvenser.

Förmodad brand, det vill säga larm om brand men som inte varit en brand har ökat med nästan 100 procent jämfört med 2010.

– Vad detta beror på är svårt att säga, kanske är invånarna i kommunen mer uppmärksamma och ringer hellre brandkåren en gång för mycket än en gång för lite.

Positivt i statistiken är att de falska automatlarmen går nedåt. Jämfört med 2010 har 15 procent färre falska larm inkommit till brandkåren.

– En av orsakerna till detta kan vara att vi under 2011 följt upp alla objekt som hade fler än två falska automatlarm under 2010 för informera dem om riskerna med falsklarm och lämpliga åtgärder för att minska larmen.

Johan Szymanski nämner att lasarettet har stått för en hel del av de onödiga utryckningarna 2011 då ombyggnaden av huvudbyggnaden och köket skedde.

– Någon dag fick vi åka dit fem gånger.

Antalet trafikolyckor låg under 2011 på en ganska jämn nivå med föregående år.

– Glädjande är dock att graden av allvarlighet vid trafikolyckorna tycks minska. Förhoppningsvis blir vägunderhållet bättre i kombination med säkrare fordon. Det har trots allt varit ganska fåtal tillfällen under året som vi behövt klippa loss någon fastklämd människa ur ett fordon.

Positivt är också att brandkåren i Mora, Venjan och Gävunda från och med hösten 2011 började åka på hjärtstopp då ambulansen är långt borta.

– Något som ökar tryggheten för kommunens invånare.

Johan Szymanski uppger att under 2012 kommer brandkåren att bedriva en kampanj för en hjärtsäker kommun. Det blir besök på arbetsplatser för att informera om behovet av hjärtstartare och utbildning av personalen.

På den förebyggande sidan har brandkåren gjort ett 60-tal tillsyner av företag och andra organisationer.

– Vi kan dra slutsatsen att det finns många förbättringspunkter vad gäller brandskydd, men att intresset för frågorna tycks stå högt på dagordningen.

Enligt Johan Szymanski utförde Sveriges radio en undersökning under året där det visade sig att Mora inte genomfört några tillsyner av skolorna i kommunen tidigare år.

– Under 2011 genomfördes dock flera tillsyner av både skolor och förskolor, slutsatsen är att både elever och föräldrar inte behöver vara oroliga. Tack och lov har kommunen varit förskonade från både storbränder och andra större olyckor under året. En annars vanlig olyckstyp som är väldigt resurskrävande, skogsbrand, lyste med sin frånvaro under hela året, konstaterar Johan Szymanski.

Mer läsning

Annons