Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolinspektionen ger Mora kommun rätt

Mora kommun har följt bestämmelserna om elevs rätt till särskilt stöd och information till föräldrar. Det konstaterar skolinspektionen och avslutar därmed formellt ett ärende som handlar om en elev i fjärde klass.

Annons

Eleven var placerad i en jourfamilj av de sociala myndigheterna. I skolinspektionens utredning framgår att elevens föräldrar uppgett att deras barn blivit utsatt för kränkande behandling, utan att detta ska ha åtgärdats av skolan.

Skolan ska även, enligt föräldrarna, har brustit i sin information till hemmet angående eleven skolgång, bland annat ska en dyslexiutredning ha gjorts på eleven utan att föräldrarna informerats. Vårdnadshavarna menar att de inlärningsproblem deras barn har kan förklaras med att han är utsatt för kränkande behandling - något skolan inte vill se, enligt föräldrarna.

Mora kommun har svarat skolinspektionen att skolan inte haft kännedom om att eleven skulle ha varit utsatt för kränkande behandling. "Däremot har eleven (enligt skolan) haft sociala svårigheter vad gäller regler och lek, koncentrationssvårigheter samt återkommande konflikter med andra barn".

Rutiner kring hemläxor och månadsbrev skickades till jourfamiljen både digitalt och i pappersform. Skolan redogör för skolinspektionen att det är hos jourfamiljen eleven bor och gör sina läxor.

"Då eleven inte har vardaglig kontakt med vårdnadshavarna har skolan gjort bedömningen att informationen är mer relevant för jourfamiljen". Skolinspektionen går på den linjen i sitt beslut.

"I ärendet framkommer att eleven var placerad av sociala myndigheter i en jourfamilj som hade den dagliga vårdnaden om eleven. För att en sådan placering ska kunna genomföras på ett sätt som är gynnsamt för barnet är det nödvändigt att det finns utrymme för jourfamiljen att besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen om eleven", skriver skolinspektionens undervisningsråd Per-Olof Artberg och Berit Johansson.

De påpekar att skolan informerade jourfamiljen om dagliga rutiner kring hemläxor och månadsbrev. Vidare framkommer att vårdnadshavarna inte fick motsvarande information. "Däremot har vårdnadshavarna kontaktats och deltagit när det gällt utredningar, åtgärdsprogram, individuella studieplaner, föräldramöten och utvecklingssamtal", skriver skolinspektionen och hävdar att Mora kommun följt bestämmelserna.

När det gäller föräldrarnas anmälan om kränkande behandling konstaterar undervisningsråden att det inte i ärendet är visat att skolan skulle ha haft kännedom om någon sådan.

Mer läsning

Annons