Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rivningen inledd av skolområdet vid Stranden

/
  • Rivningen av skolbyggnaderna vid Strandens skola har inletts. Först är det Slussen som faller för skoporna.

För någon vecka sedan inleddes rivningen av den så kallade fritidsbyggnaden Slussen. De gamla skolbyggnaderna i övrigt kommer att rivas det närmaste året och området ska bli tillgängligt för annan verksamhet

Annons

Redan under våren plockar vi bort de byggnader som inte är i bruk och efter sommaren, när särskolan har flyttat ut, återstår endast ”Rosa huset” av Strandens skola, säger Mora kommuns samhällsplanerare Gunnar Israelsson.

Vad som sedan händer med området hänger samman med arbetet av centrumutvecklingsplaneringen. Det leds av Stadsbyggnadsförvaltningen och stadsarkitekt Tommy Ek.

I arbetet deltar, utöver kommunen bland andra Trafikverket, fastighetsägare, köpmän och föreningar som gemensamt arbetar fram en strategi för att utveckla tätorten och som ska utgöra ett underlag för en fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Enligt Gunnar Israelsson har arbetet med centrumutvecklingsplaneringen bland annat utmynnat i tre workshops med 40 deltagare som mest.

I arbetet med centrumutvecklingen har även en Morapanel fått möjlighet att svara på frågor om Köpmannagatan, Tingshusparken, busstationen och offentliga toaletter. Av 173 tillfrågade personer svarade 127 och det resultatet redovisade tidningen i förra veckan.

Under onsdagen träffade även Gunnar Israelsson och ungdomssamordnaren elevråden för Moras högstadier och gymnasiet..

Senare i vår kommer underlaget att vara klart för att gå vidare med den fördjupade centrumplanen som inbegriper området mellan broarna bort till Saxnäs respektive Oxbergsleden.

Gunnar Israelsson finns det många hypotetiska resonemang kring området för Strandens skola. En tanke kan vara ett grönområde närmast Vasagatan, någon form av arena framför Rosa Huset samt bostäder närmast Prostgatan.

När det gäller trafikfrågan är en cirkulationsplats tänkbar. Ett alternativ kan vara i den trevägskorsning där Älvgatan strålar samman med Vasagatan. En annan hypotetiskt förslag enligt Gunnar Israelsson kan vara att flytta cirkulationsplatsen närmare centrum och låta trafiken ansluta Älvgatan vid Prostgatan. Därmed skulle en del av Älvgatan bort till Vasagatan bli en gång och cykel väg.

Mer läsning

Annons