Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Paul kartlägger brott bland unga

Annons

Våldet bland skolelever har accelererat under senare tid. Polisen har fått in en mängd anmälningar om hot och misshandel från Moras två högstadieskolor.

-Enligt de uppgifter jag fått från polisen har det redan under innevarande år begåtts fler våldsbrott i skolorna än under hela fjolåret, säger poliseleven Paul Beijnes som tidigare jobbat i skolan och för närvarande sitter i barn- och utbildningsnämnden i Mora för Morapartiet.

-Det arbete jag håller på med ska utmynna i en problembeskrivning av det som sker och hur man bättre ska kunna komma tillrätta med det. Därför intervjuar jag inte bara polispersonal, utan även skolledare och ansvariga vid socialförvaltningen.

Paul Beijnes säger att han redan är övertygad om att det krävs en bättre samverkan mellan polis, skola och socialförvaltning för att stävja den utveckling vi nu ser.

Enligt Brottsförebyggandet rådet (Brå) snattar 15-åringar mindre i dag än för tio år sedan. De stjäl färre bilar och klottrar mindre. Dessutom tar allt fler avstånd från brott. Samtidigt visar det sig att var tredje elev blivit bestulen och var fjärde blivit utsatt för våld. Det här är siffror som varken sig ökat eller minskat under perioden. Denna verklighet beskrivs av 15-åringar själva i en rikstäckande undersökning Brå låtit göra.

-Brå:s uppgifter visar att, även om brotten generellt minskar bland 15-åringar, vissa nivåer ligger relativt högt, konstaterar Beijnes.

Han har i sitt arbete även tittat på vad Skolverket säger om lag och ordning, exempelvis möjligheten att stänga av problemelever.

"Elever i grundskolan kan inte avstängas eftersom de har skolplikt. I allra sista hand kan en elev flyttas från en grundskola till en annan, till och med mot elevens eller vårdnadshavarnas vilja. Detta måste dock motiveras av att eleven kan få bättre stöd för att nå målen i en annan skola och för att garantera andra elevers trygghet och arbetsro, samt deras rätt till en god utbildning", är den text Skolverket formulerat.

Enligt Paul Beijnes arbetsmaterial finns, enligt Skolverket, heller ingen laglig skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som har begått ett brott. Det är lämpligt att skolan har riktlinjer för hur man bör agera i sådana situationer. Skolan kan rådfråga polisen och åklagarmyndigheten.

I Mora kommuns grundskolor har skolledningarna dock under senare tid polisanmält elever som svarat för våldsbrott och hotelser.

-Enligt min uppfattning är det viktigt att dokumentera vad som skett när det inträffat våldshandlingar i skolan. Det materialet kan bli ett viktigt underlag i en kommande rättegång.

Justitieombudsmannens (JO) uppfattning i frågan gällande unga brottslingar är:

"De brott som i första hand bör föranleda utredning är enligt min mening överlagda brott mot person eller egendom och brott som vittnar om en hög grad av hänsynslöshet eller grov tanklöshet i fråga om andra människors liv, hälsa eller egendom liksom över huvud taget brott som med hänsyn till sin karaktär gör det sannolikt att hjälpinsatser föreligger".

JO anser vidare att förundersökning inte ska inledas mot barn under 15 år och barn under 12 år torde inte i annat än i sällsynta undantagsfall bli föremål för utredning enligt lagen om unga lagöverträdare LUL.

Enligt vad Paul Beijnes hittills kunnat se i sina studier av våldsproblematiken i Moras grundskolor är det få gärningsmän som svarar för flera brott.

-Men jag tycker det även framskymtar ett stort mörkertal när det gäller våld bland yngre. Underlaget för statistik bygger ju bara på faktiska händelser som anmälts, säger han.

I slutet av februari ska det här arbetet vara klart och sammanställt. Det är alltså en del av Paul Beijnes polisutbildning, men det kan även komma att tjäna som dokument att jobba vidare på för att stävja det ökade våldet i skolorna.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons