Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mora fick endast ett krav i inspektion av landets akutsjukhus

60 av landets akutsjukhus har inspekterats. Det framkom att hög arbetsbelastning och överbeläggningar är ett problem i hela landet. 54 sjukhus har brister som måste åtgärdas. Mora medicinklinik ingick i inspektionen. Det resulterade endast i ett krav på Mora lasarett om att förbättra planeringen av sina riskbedömningar vid eventuell överbeläggning.

Annons

Enligt Mia Carnerius, inspektör i Dalarna och Gävleborg, besöktes medicinkliniken på Mora lasarett någon gång under sommaren och hösten 2010.

– När vi var där hade kliniken inte några problem med överbeläggningar. Däremot ställde vi krav på en översyn av planeringen för hur riskbedömningar ska hanteras om en situation med överbeläggningar uppstår, förklarar Mia Carnerius.

Mora lasarett har svarat och redovisat hur riskbedömningarna ska hanteras.

– Därmed är ärendet avslutat för Moras del.

Läget är betydligt värre på andra akutmottagningar i landet där undersköterskor och sjuksköterskor tillhör de yrkesgrupper som drabbas mest av arbetsrelaterad ohälsa. Den pressade arbetssituationen har fått många att gå ned i arbetstid.

−Det är helt oacceptabelt att de som vårdar sjuka ska behöva offra sin egen hälsa eller minska sin arbetstid för att klara av jobbet, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. Arbetssituationen ska självklart vara sådan att man orkar arbeta heltid utan att få besvär.

−Ansvariga politiker och tjänstemän ute i landstingen måste nu tillsammans med sjukhusledningarna komma till rätta med problemen. Brister i arbetsmiljön påverkar vårdkvaliteten och leder till svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Trots höga visebelopp och skarpa krav under en följd av år från Arbetsmiljöverket mot sjukhusens huvudmän, fann man alltså omfattande problem vid 90 procent av de besökta akutsjukhusen. Tidigare har landstingen förlitat sig på att respektive avdelning åtgärdade sina problem. I den här tillsynsinsatsen har frågorna lyfts till den nivå, där de avgörande besluten fattas.

−Vi har nu involverat ansvariga landstingspolitiker och sjukhusledningar och på flera håll fått igång en konstruktiv dialog, uppger Mikael Sjöberg. Det har exempelvis lett till att tre landsting genomfört vårdplatsinventeringar, vilket visar på behov av ytterligare drygt 1 100 platser.

Mer läsning

Annons