Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mora behöver en ny brandstation.

Annons

Enligt stadsarkitekt Konny Kolping fyller förslaget ännu inte ut ordet embryo till en idé.

- Det finns ännu inget utarbetat förslag. Ett första steg är jag bjudit in företrädare för Skytteföreningen och IFK Moras fotbollslag till ett möte i mitten av april, säger Konny Kolping till tidningen.

Han har ännu inte fått något svar om de kommer. Enligt Konny Kolping är problemet att en förflyttning av skjutbanan är väldigt kostsam.

- Under åren 1988 till 1990 fanns kommunfullmäktiges beslut till grund för en ny lokalisering av skjutbanan från Sandängarna. Sex olika lokaliseringar förekom varav Färnäs var den som främst prioriterades. Det blev dock för dyrt att flytta skjutbanan ärendet blev vilande.

Nu kan frågan bli aktuell igen.

Först efter det mötet, den 17 april, mellan Kolping de två föreningarna kan frågan eventuellt gå vidare.

Räddningschefen Per Kjellin uppgav till tidningen i början av året att det primära var att hitta en strategisk placering av en ny brandstation inom tre år.

I årsredovisningen från kommuna förvaltningar föreslår Per Kjellin att rädningstjänsten och ambulanssjukvården samlokaliseras till nybyggda lokaler på det område som idag är Strandens skola.

- Även om det vore den bästa lokaliseringen med tanke på centrala utryckningsvägar är den inte realiserbar med tanke på att det centrala skolomårdet markområdet på sikt ska kunna användas till andra mera passande verksamheter.

Enligt Per Kjellin är Sandängarna med 30-års framförhållning ett intressant område för en ny brandstation. Det finns möjlighet till närbelägna övningsområden. Inom en inte allför avlägsen framtid byggs troligen den nya förbifarten Sandängsleden.

- Dessutom har jag provkört med utryckningsfordon på sträckan från Sansdängarna upp till Mora lasarett. Via Älvgatan tar den sträckan cirka sju minuter och den är snabbare än sträckan till lasarettet från den nuvarande brandstationen.

Per Kjellin ser gärna att en ny byggnad innehåller både lokaler för brandbilar och ambulans.

- Rent ekonomiskt skulle det bli billigare om kommunen och landstinget delade på kostnaderna. Ett sådant beslut om samlokalisering är ett politiskt ställningstagande både hos kommun och landsting.

Nils Lindroth, sjukhussamordnare på Mora lasarett, ser i dagsläget ingen fördel med en samlokalisering av ambulans och räddningstjänst.

Istället planeras för en utbyggnad av akutmottagningen vid Mora lasarett och därmed skulle även ges ökad utrymme för ambulanslokalerna.

Enligt Nils Lindroth behövs en närhet lokalmässigt mellan ambulans och akut då det finns planer på växeltjänster för personal som både kan arbeta på akuten och i ambulansen.

Mer läsning

Annons