Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Junibacken öppnar

Annons

Förskolan Junibacken i Mora-Noret blev nedlagd 1995 av barnbrist och ekonomiska skäl. Den blev Grindstugan och inrymde under 18 år dagverksamhet för dementa. Nu har klockan gått ett varv, Grindstugan är nedlagd och Junibacken är tillbaka. Där ska förskolebarn från både östra och västra Mora ha sin verksamhet.

Ett faktum som ett stort antal föräldrar i Selja-Långlet är missnöjda över.

- Varför bygga förskolor i Noret, när den största efterfrågan finns på den här sidan stan? undrar en av mammorna, som har samlats hemma vid sandlådan hos Carina Ädling och Patrik Larsson i Selja.

Tolv barn i byn köar till barnomsorgen i år. Nästa år blir det minst sex till samtidigt som endast enstaka platser blir lediga vid förskolan i Selja-Långlet. Flertalet barn hänvisas till andra sidan Mora.

- Det blir tungarbetat, tidsödande och dyrt för oss att pendla drygt två mil varje dag för att lämna och hämta våra barn. När man istället med lite god vilja hade kunnat ordna en avdelning till i Selja, dit vi hade kunnat gå eller cykla med barnen.

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Mora är Nils Carlsson, c, och han håller med föräldrarna i deras argumentering.

- Många föräldrar tvingas skjutsa sina barn en kortare eller längre sträcka för att erhålla barnomsorg. Det är betungande på många sätt, men...

- Vi kan inte titta enbart på ett bostadsområde, utan måste ha ett helhetsperspektiv över barnomsorgssituationen i Mora. Hade vi haft obegränsat med pengar hade det varit enkelt. Då hade alla kunnat få sin barnomsorg nästgårds. Men nu är det inte så, utan vi måste se till att få ut det mesta möjliga ur varje krona och att återanpassa Grindstugan för barnomsorgen var både billigt och gick snabbt.

Patrik Nilsson, en av Seljaföräldrarna, hävdar att det kan bli ännu kostsammare för kommunen med den lösning som nu erbjuds,

- Det blir en extra påfrestning på miljön när arbetspendlare ska trängas med föräldrar som är på väg för att lämna eller hämta sina barn.

- Det blir längre arbetsdagar för barn, förskolepersonal och föräldrar. Dessutom påfrestande på familjeekonomin, eftersom det kan behövas en bil till. De som inte orkar fortsätta att stressa på det viset kan tvingas sluta jobba och kommer att belasta andra kommunala konton.

Nils Carlsson säger inte heller emot de argumenten, utan hänvisar stället till vad som hände för fyra år sedan.

- Då var ett antal byskolor nedläggningshotade och istället för att prata via massmedia, så bildades en arbetsgrupp med oss och företrädare för byarna. I den kunde vi resonera oss fram till den bästa lösningen för alla, om än inte den bästa för varje kommundel.

- Den arbetsgruppen lever fortfarande, vi ska träffas ikväll för att bland annat prata barnomsorg och då får ju byrepresentanterna höra hur tokiga vi är. Men träffarnas främsta mål är att öka förståelsen för vilka hänsyn som måste tas när ett kommunalt beslut fattas.

Nils Carlsson säger att idealet vore att kommunen ägde ett större antal moduler, som kunde flyttas runt till olika kommundelar med några års intervall allt eftersom barnomsorgsbehovet skiftar.

- För det är ju så att de flesta bostadsområden får en helt annan åldersammansättning med 20-30 års mellanrum.

- Seljaföräldrarna får ge sig till tåls till 2010.

- I år tillkommer två avdelningar i Noret, nästa år är det Utmelands tur. 2009 byggs barnomsorgen på Sollerön ut och årets därpå kan det bli ett permanent förskolebygge i Selja, avslutar Nils Carlsson.

Mer läsning

Annons