Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Golfklubben fick nej till tomter på Sandängarna

Annons

Byggnadsnämnden hade rekommenderat kommunstyrelsen att avslå ansökan om plantillstånd.

Byggnadsnämndens motivering är att ansökan strider mot intentionerna i antagen översiktsplan samt att området inte är lämpligt för bebyggelse ur översvämningssynpunkt.

En eventuell försäljning av tomter skulle ha inneburit ett lyft för golfklubbens ekonomi.

Enligt golfklubbens planer hade tio tomter rymts utmed Österdalälvens sträckning.

Tomterna hade troligen inbringat cirka 500 000 kronor per styck till golfklubben.

Byggnadsnämnden ansåg att det är främst ur översvämningssynpunkt som området saknar lämplighet för bostadsbebyggelse, då fastigheten till stora delar är belägen under lägsta godtagbara grundläggningsnivå.

"Den del av Sandängarna som bedöms vara möjlig att exploatera, är området vid skjutbanan och fotbollsplanerna", skrev byggnadsnämnden i sin rekommendation till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen gick på byggnadsnämndens linje och avslog golfklubbens ansökan.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons