Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elev var utsatt för kränkning - skola får anmärkning

En elev på Färnäs skola var under lång tid utsatt för kränkning från andra elever. Skolan försökte komma tillrätta med problemen men kränkningarna fortsatte ändå. Barn- och elevombudet anser att skolledningen inte gjorde tillräckligt och tilldelar därför skolan en anmärkning.

Annons

Eleven kränktes av andra elever under läsåret 2009/2010 och även under höstterminen 2010. Eleven blev bland annat kallad dum och ful, eleven blev vid olika tillfällen slagen i huvudet, ansiktet, i magen och på ryggen och någon gång fick eleven huvudet nedryckt i marken.

Skolan som anser att eleven inte varit utsatt för mobbing menar att eleven ofta hamnat i bråk med andra elever på grund av sin funktionsnedsättning.

Skolan har dock haft samtal med de elever som betett sig kränkande, extra rastvakter har satts in för att förebygga konflikter och för att stödja den utsatte eleven i samspelet med andra elever. Extra personal har hjälpt till i elevens klass, rektor och kurator har haft uppföljningssamtal med eleven och dennes målsman, med de kränkande eleverna och också med deras vårdnadshavare.

Skolans åtgärdsprogram ledde till att elevens situation i skolan förbättrades men eleven var också utsatt för kränkningar under höstterminen 2010.,

Barn- och elevombudet anser att åtgärderna inte var rillräckliga.

Skolan har hävdat att eleven själv vid flera tillfällen varit delaktig i konflikterna. Barn- och elevombudet framhåller att det förhållandet inte utesluter att eleven varit utsatt för kränkande behandling.

– En elevs eventuella egna negativa agerande fråntar inte huvudmannen dennes ansvar och skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra, skriver Barn- och elevombudets jurister Anna-Karin Lundgren och Sharon Lejderman.

Barn- och elevombudets jurister bedömer skolans hantering av kränkningarna som en mindre allvarlig överträdelse, Mora kommun får därför en anmärkning.

– Det finns inte förutsättningar för att ställa skadeståndskrav på kommunen, anser Barn- och elevombudet.

Mer läsning

Annons