Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avgörande om reservatsbildning vid Ulvsjön

/

Annons

Markområdet berör samtliga gemensamhetsskogar inom området Färnäs, Garsås, Rymdalen, Nusnäs, Bergkarlås-Risa och Vattnäs samt Östnor. Gemensamhetsskogarna representerar tillsammans 13 500 hektar av föreslagen reservatsyta.

Hittills har Färnäs, Garsås och Nusnäs vid stämmor accepterat uppgörelsen. Östnor håller föreningsstämma den 27 juni i den här frågan. Rymdalen behandlade före midsommar ärendet och där beslutade stämman återremittera ärendet för kompletterande upplysningar. Bergkarlås-Risa och Vattnäs har ännu inte haft sina stämmor.

Olof Hermansson, Mora, berättar att föreslagen uppgörelse med staten måste ses som mycket förmånlig. Förhandlingarna har lett fram till att all jakt inom det kommande reservatet fortsättningsvis kan bedrivas opåverkad av reservatsföreskrifterna. Vidare att bebyggelserätter och nyttjanderätter till byggnader så långt som möjligt bevaras, att färdselrätten inte påverkas mer än nödvändigt och att fullgod ersättning utbetalas för det skogsbruk som efter reservatsbildningen inte längre kan bedrivas.

Enligt Olof Hermansson utgör 50 procent av föreslagen reservatsyta impediment, alltså myrmarker olämpliga för skogsbruk. Området ligger på en nivå 700 meter över havet.

Inför föreningsstämman i Östnor har styrelsen föreslagit delägarna godta föreslagen reservatsbildning vid Ulvsjön. För Östnors del har erbjudits en intrångsersättning om 10 650 000 kronor av den totala potten på 47 miljoner kronor.

Det kan tilläggas att ett mindre område av Östnors gemensamhetsskogs marker vid Ulvsjön har undantagits från reservatet med tanke på en eventuell framtida vindkraftsanläggning. Det handlar om ett område om cirka 850 hektar i anslutning till Kräkelbäcken.

Mer läsning

Annons