Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Missuppfattningar om Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens hantering av nyckelbiotoper kritiseras i ett flertal debattinlägg, tyvärr präglade av missuppfattningar om vår roll och våra befogenheter. Vi kan skydda nyckelbiotoper, men inte alla och inte alltid.

Skogspolitiken bygger på att produktion och miljö är två jämställda mål. Hänsynen till naturvärden i skogen behöver förbättras betydligt, men bilden av hur det ser ut i skogsbruket skiljer sig åt inom sektorn. Vi lägger därför stor kraft för att nå en gemensam bild av vad god miljöhänsyn är. Samtidigt slår principen frihet under ansvar fast att det ytterst är näringens ansvar att se till att hänsynen ökar.

Skogsvårdslagen är en minimilag. Det innebär att för att nå skogspolitikens mål också krävs att vi arbetar med rådgivning och information. Liksom att vi fattar beslut om förbud som sedan prövas i domstol. Det ger vägledning i vår tillämpning av lagen och tydliggör var gränserna går.

Vi ger inte tillstånd till avverkningar, förutom i fjällnära skogar. Däremot är markägare skyldiga att anmäla när de vill avverka och beskriva de åtgärder som vidtas för att säkerställa god miljöhänsyn och föryngring av skogen. Vi har sedan sex veckor på oss att yttra oss.

Skogsstyrelsens daladistrikt består till stor del av extensivt skötta skogar som nästan alla innehåller signal- eller rödlistade arter, men som ofta saknar strukturer som krävs för att kunna klassas som nyckelbiotop. Därmed inte sagt att de saknar naturvärden. Det omdebatterade området Rödklöv är gallrat och skött sedan länge. Så trots rödlistade arter, kan området, vid en helhetsbedömning, inte klassas som en nyckelbiotop.

Att ett område klassas som en nyckelbiotop utgör i sig inte något hinder för avverkning. Är miljövärdet tillräckligt högt kan ett biotopskyddsområde bildas eller naturvårdsavtal upprättas och markägaren få ersättning. Men våra medel är begränsade, varför vi måste prioritera att skydda de mest angelägna områdena.

Vår personal ifrågasätts i flera insändare. De är alltifrån biologer till skogsmästare med lång erfarenhet av skogsbruk och miljövård. De identifierar det som brister och för vidare till ansvariga politiker. De gör ett arbete som jag är stolt över. Varje dag.

Thomas Östlund

är distriktschef för Skogsstyrelsen Norra Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel