Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gunnar Norrman

Annons

Som tidigare meddelats har Gunnar Norrman avlidit vid en ålder av 92 år.

Därmed har en aktad medlem av Stora Kopparbergs församling gått ur tiden.

Han hade kommit till Falun i mitten av 60-talet och ganska snart blivit ledamot av pastoratets kyrkoråd. Senare blev han också dess ordförande, vilket han var fram till 1994.

Han tog en personlig och mycket aktiv del i församlingens verksamhet. Det gällde inte minst söndagens högmässor likaväl som församlingsträffar av olika slag.

Sammanträdena i kyrkorådet under hans ledning lättades i hög grad upp av hans underfundiga humor och vänlighet och hans vilja att skapa ett positivt samarbetsklimat med så lite som möjligt av konflikter och onödiga spänningar. Kanske vågar man också säga, att till den goda stämningen bidrog nog även det faktum, att han inte alltid var så strikt formell, vilket kanske irriterade en del.

Eftersom han väldigt ofta syntes i de sammanhang, där församlingslivet tog sig olika uttryck, blev han känd och uppskattad av många vanliga, aktiva församlingsmedlemmar. Men naturligtvis gäller detta i synnerhet de anställda. Han månade verkligen om deras trivsel och arbetsglädje.

Vi kommer till exempel gärna ihåg alla de tillfällen, då han bjöd på lite extra gott tilltugg till förmiddags- eller eftermiddagsfikat på medarbetarträffarna, som han var angelägen om att helt frivilligt delta i.

Vi glömmer inte heller hans goda vana, att författa fyndiga limerickar, när det var dags för uppvaktningar olika slag.

Under hans tid som kyrkorådets ordförande genomgick Stora Kopparbergs kyrka en yttre restaurering. En inre sådan hade ägt rum 1978-79. Den yttre restaureringen innebar framför allt att kyrkan fick ett nytt yttertak i kopparplåt.

Vid ett tillfälle hade man då sett honom tillsammans med dåvarande kyrkvaktare, Åke Lundin, klättra på smala byggnadsställningar ända upp till tornspirans kors.

Under hans tid tillkom även församlingshemmet Mariagården, trots ett visst motstånd från överordnat politiskt håll. Mariagården blev sedan något av hans ögonsten.

Han blev till sist 2004 tvungen att tillsammans med sin hustru Ulla flytta från sitt radhus på Blindgatan till Norshöjden. Där avled hon året därpå.

Gunnar Norrman var född 1919 i Linköping, och där tog han också studenten. Kärleken till barndomshemmet vid Stångåns strand övergav han aldrig.

Han började sedan på Statens Lantbruksuniversitet, först i Alnarp i Skåne, sedan på Ultuna i Uppsala, där han avlade agronomexamen 1958.

Men parallellt med utbildningen hade han även haft olika slag av anställningar. Efter att ha varit chef några år för Statens Försöksgårdar i Skara fick han arbete på Stora Kopparbergs Bergslag AB. Där blev hans arbetsplats Konstmästargården vid Falu gruva.

En hobby, som han odlade här i Falun var att känna igen och beskriva olika mineraler. I detta ämne ledde han även en kurs i Medborgarskolans regi.

I vår stad var han aktiv i flera föreningar, bland annat i reservofficersförbundet och i hembygdsföreningen Kultur och Miljö i Falun.

Ett särskilt intresse hade han och hans Ulla alltid ägnat åt Norrvikens trädgårdar på Bjärehalvön vid Båstad. Dit reste de i sin krafts dagar varje sommar under några veckor.

Vi är många, som minns Gunnar med tacksamhet och glädje.

Ulf Callert

f.d. kyrkoherde i Stora Kopparbergs pastorat

Mer läsning

Annons