Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljö- och hälsoskyddskontoret får skarp kritik

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mora och Orsa har PwC Kommunal sektor granskat den gemensamma miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet. En granskning som utmynnat i en skarp kritik.

Annons

Vid måndagens kommunfullmäktige rapporterade revisorn Mats Wahlström att syftet med granskningen har varit att bedöma hur myndighetsutövningen bedrivs och hur de maktbefogenheter miljökontoret har till sitt förfogande hanteras.

Den sammanfattande bedömningen som redovisas är att Mora och Orsas gemensamma miljö- och hälsoskyddskontor uppvisar brister i sin myndighetsutövning med avseende på tillämpningen av proportionalitetsprincipen samt vad det gäller riktad rådgivning och information till tillsynsobjekten.

– Vi bedömer också att kontoret behöver föra in bemötandefrågorna som en mer integrerad del av tillsynsarbetet.

Revisorerna redogör i fem punkter på vilka iakttagelser de baserar sin sammanfattande bedömning.

1) Det har framkommit uppgifter i intervjuer med verksamhetsutövare som tyder på vissa myndighetsutövningsbeslut inte står i proportion till de faktiska omständigheterna. Besluten förefaller vara mer ingripande än vad som behövts i den enskilda situationen.

2) Tillsynsobjekten/verksamhetsutövarna efterlyser mer riktad rådgivning och information i samband med miljökontorets tillsyn. De vill göra rätt men vet inte alltid hur.

3) Miljökontoret har koncentrerat sitt kvalitetsarbete mot korrekt och felfri myndighetsutövning. Brister kopplat till tillsynsrelaterad rådgivning och information har framkommit vid samtal med tillsynsobjekten. Sådan rådgivning och information ingår som en integrerad del i tillsynen och är debiterbar enligt gällande lagstiftning.

4) Tillsynsobjekt/verksamhetsutövare och kollegor inom kommunen anger att kontakterna med inspektörerna på miljö- och hälsoskyddskontoret inte sällan präglas av en defensiv och försvarsinriktad inställning. De framhåller sin myndighetsutövningsroll och bidrar inte till en konstruktiv dialog i önskvärd omfattning.

5) Det låga resultatet i Insikt 2011, en servicemätning av kommunens myndighetsutövande, har inte föranlett några åtgärder från miljö- och hälsoskyddsnämndens sida för att antingen närmare undersöka anledningarna till det låga resultatet eller vidtagande av riktade åtgärder med syfte att förbättra resultatet.