Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mer personal löser kris

När kommunens vård- och omsorgsnämnd sammanträder nästa vecka är ett av ärendena förstärkning av den enhet, som hanterar bland annat insatser för gamla och handikappade.
Förvaltningschefen Margareta Karlsson larmar om hög arbetsbelastning och sjukskrivningar i gruppen, bristande uppföljning av tagna beslut och intern kritik.

Det förslag hon lägger till nämnden är en utökning av gruppen med en heltidstjänst samt en projektanställning under två år.

Margareta Karlsson anser att tjänsterna ska kunna självfinansieras genom framför allt kontroll och uppföljning av tidigare tagna beslut om insatser.

Hennes kalkyl beräknat på bara ett av åtta hemtjänstområden i kommunen pekar på att man totalt inom hemtjänsten skulle kunna spara 1,5 miljoner årligen.

"Snabb uppföljning och justerat beslut sparar pengar", som förvaltningschefen noterar.

– Det är inte bara det att vi kanske har kostnader för åtgärder som inte utnyttjas. Det kan också vara tvärt om, att personer inte får den hjälp de behöver, kommenterar Cathrine Flodström Backlund, som är chef för biståndsverksamheten.

Biståndsbedömningen anses i dag inte uppfylla kraven om att vara likvärdig och rättvis.

Gruppen beslutar bland annat om hemtjänst och boende för äldre och handikappade.

Flodström Backlund bekräftar bilden av att hennes personal är hårt ansträngd och inte hinner med det viktiga uppföljningsarbetet.

" I dag följs inga biståndsbeslut upp, det finns ingen kvalitetssäkring av arbetet och gruppens arbete får dagligen kritik från de som ska utföra insatserna", uppger Margareta Karlsson i en tjänstskrivelse.

Även kommunens revisorer har påtalat brister i biståndsverksamheten och krävt åtgärder.

I Ludvika kommun är det enligt förvaltningschefen 1 700 personer som omfattas av insatser beslutade av handläggarna, som är åtta till antalet. Enligt lag ska uppföljning göras en gång om året men Karlsson konstaterar att det enbart sker när det gäller tidsbegränsade åtgärdsbeslut.

Margareta Karlsson skriver i sitt beslutsunderlag till nämnden att sjukfrånvaron är relativt hög bland biståndshandläggarna, troligen beroende på arbetsbelastningen.

"I kölvattnet av debatten om den senaste tidens vårdskandaler i omsorgen hörs allt fler röster som kräver en ökad kontroll och kvalitetsuppföljning. Det visar på vikten av att biståndshandläggarna får förutsättningar att följa upp de äldres stöd och hjälp, inte bara beskyllas för att göra alltför generösa beslut, där förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete är dåliga. Det är hög tid att tydliggöra och bestämma vilken roll och funktion biståndshandläggarna ska ha i framtiden", påpekar hon.