Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Marken saneras efter entreprenadverksamhet

Åren 1962 - 1980 drev Hedberg & Talu entreprenadverksamhet på fastigheten intill Willys varuhus i södra delen av Orsa centrum. I dag håller spåren efter verksamheten att saneras. Nedgrävda maskiner, bildelar, olja med mera ska bort.
– Enligt miljöbalken är vi som fastighetsägare skyldiga att utföra saneringen eftersom den som orsakade miljöförstöringen inte finns kvar. Vår uppgift är att lämna över fastigheten i sanerat skick till den nye ägaren, säger Jan Kans, Orsa Lokaler AB.

Redan 2010 gjordes en miljöteknisk markundersökning i den södra delen av fastigheten. Det framkom att det i marken fanns nergrävt avfall. Bland annat plast, plåt, trä och diverse skrot. Marken var också förorenad av oljekolväten i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning.

I juli i år utfördes vissa schaktarbeten i den södra delen av fastigheten. De massor som i tidigare undersökning visat sig vara förorenade grävdes upp och lades åt sidan i en långsträckt hög. Schaktgropen blev senare delvis fylld med vatten, antagligen både regnvatten och grundvatten.

Samma månad utfördes schaktarbeten för installation av en ny oljeavskiljare i norra delen av fastigheten, omedelbart sydväst om byggnaden och intill ett skärmtak. Vid schakten kändes stark oljelukt. Arbetet stoppades och kontakt togs med miljökontoret som rekommenderade ytterligare utredning innan ytterligare schakt utfördes.

I augusti påbörjade SWECO Enviroment AB den utredning som nu ligger till grund för det fortsatta saneringsarbetet. I den norra delen fanns en gammal itusågad oljecistern som var fylld med sand. Det kändes också en tydlig lukt av olja. Mängden förorenad jord uppskattas grovt till 70 - 100 ton. I den södra delen uppskattas mängden förorenad jord mycket grovt till 100 - 150 ton.

SWECO förslag till åtgärder är att skrot sorteras ut från högarna och transporteras bort. Redan uppgrävda massor ska transporteras bort till anläggningar som kan ta emot dessa. Enligt SWECO kan massorna hanteras som "icke-farligt avfall" trots att de innehåller oljeförorening.

I dagsläget uppskattar Jan Kans kostnaden för saneringen till cirka 300 000 kronor.

– Exakt vad det kommer att kosta går det inte att säga i nuläget. Det är bara att gräva tills alla prover är bra.

– Vår målsättning är att ha arbetet utfört så snabbt som möjligt. Det är besvärligt för nuvarande ägaren att ha de här stora groparna kring sin fastighet.