Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny förvaltningsorganisation klubbad

Annons

Turerna har varit många kring hur kommunens förvaltningsorganisation ska se ut i framtiden. Den borgerliga alliansen har velat avveckla formen med tre stabschefer för att återgå till en mer traditionell ledning med en kommunchef, direkt underställd kommunstyrelsen. Genom detta har alliansen ansett att chefsrollerna blir betydligt tydligare samtidigt som ett led av mellanchefer försvinner. Återgången har fått stöd i kommunens ledningsgrupp och förändringen har inte heller stött på något motstånd i de MBL-förhandlingar som genomförts.

Socialdemokraterna har å sin sida ansett att den nuvarande organisationen med stabschefer aldrig fått chansen att verka fullt ut då kommunchefstjänsten under större delen av tiden sedan 2003 varit vakant.

När ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i början av mars blev det ärendet återremitterat sedan socialdemokraterna med stöd av vänstern och kommunpartiet ansett att frågan var av en sådan dignitet att partierna borde få ytterligare tid för beredning innan beslut kunde fattas.

När remisstiden nyligen gick ut visade det sig ändå att inget av de tre partier som yrkat på återremiss lämnat in något yttrande. Därmed fanns inte heller något utrymme för någon ytterligare argumentation från oppositionens sida vid tisdagens extra fullmäktigesammanträde där den nya organisationsformen beslutades.

De tidigare stabscheferna, Catarina Willman och Magnus Örtegren, återgår nu till sina tidigare tjänster som ekonomichef respektive verksamhetsekonom.

Mer läsning

Annons