Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JO-anmälan mot Vansbro kommun

Annons

Anmälan gäller de stora brister som FUB anser ha funnits kring omhändertagandet av 20-åringen då han i juni avslutade sin skolgång på en ort i Södermanland. Kommunens ordnade en plats åt 20-åringen på skolan, specialanpassad för personer med autism och Aspbergers syndrom, redan 1999 vid internatskolan där personal funnits tillgänglig dygnet runt, vilket gjort att han haft en trygg och tillrättalagd miljö under de senaste sju åren. Därfirån har sedan kommunen regelbundet informerats om hur skolgången och den sociala utvecklingen fungerat.

Trots att kommunen var väl medveten om att skolgången skulle avslutas i juni har inte tagit någon form av kontakt tagits kring hur en flytt tillbaka till kommunen skulle ordnas eller hur 20-åringen skulle ges en rimlig chans till ett eget boende och ett normalt liv i samhällsgemenskapen.

En representant för FUB begärde då ett möte med kommunens LSS-handläggare, men möttes enligt anmälan till JO av ett totalt ointresse. Hur 20-åringen skulle klara den dagliga livsföringen ansågs inte vara kommunens problem.

Med hjälp av FUB ansöktes om personlig assistans, något som beviljades med 20 timmar per vecka, men som av FUB inte anses vara tillräckligt.

FUB anser även att stora brister funnits kring handläggningen av 20-åringens ansökan om ekonomiskt stöd till hyra och levnadsomkostnader. Tills skolan avslutades utgick både bostadsbidrag för boendekostander vid internatskolan och aktivitetsstöd från försäkringskassan men då skolgången avslutades försvann även möjligheten till bostadsbidrag, något som enligt anmälan var väl känt av kommunens LSS-handläggare. Detta innebar att han plötsligt stod helt utan ekonomiskt stöd samtidigt som ett eget boende skulle etableras.

En ny ansökan gjordes till kommunen om bostadbidrag men detta avslogs eftersom aktivitetsersättningen upphört. I kommunens beslut om avslag framgår ändå inte på något sätt att 20-åringen har ett mycket komplicerat funktionshinder, något som FUB anser vara viktigt då samma krav därför inte kan ställas som vid andra bidragsansökningar.

Sammataget anser FUB Västerdalarna i sin anmälan att kommunens socialtjänst på ett mycket grovt sätt brustit i ansvar och inte tagit det ansvar som lagstiftningen förutsätter.

Mer läsning

Annons