Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Assistansbehov prövas av kammarrätten

Annons

Sedan ett par år tillbaka har försäkringskassan och kvinnan i Vansbro kommun varit oense om hur många timmar per dygn som hon är i behov av personlig assistans för att klara sin dagliga livsföring. Kvinnan lider av en psykisk sjukdom som gör att hon drabbas av aggressiva utbrott. Försäkringskassan har gjort bedömningen att behovet av assistans uppgår till totalt 154 timmar per vecka varav dubbel bemanning är motiverat under 28 timmar, det vill säga fyra timmar per dygn. Vårdtagaren menar genom sitt ombud att behovet istället uppgår till 195 timmar per vecka per vecka då de anser att bemanningen bör vara dubblerad under fler timmar per dygn än vad som försäkringskassan anser är motiverat.

Vårdtagaren ombud menade inför att ärendet skulle behandlas i länsrätten att det inte går att förutse när utbrotten kommer och behovet av dubbel assistans uppstår.

"En person klarar inte av henne rent fysiskt när hon får sina utbrott och det har hänt att personal fått ringa efter hjälp när de arbetat ensamma", menar ombudet i sin skrivelse till länsrätten.

Länsrättens bedömning blev också i en dom från den 9 maj i år att kvinnan var berättigad till 160 assistanstimmar per vecka och att försäkringskassan dessutom bör pröva vårdtagarens begäran om dubbel assistans under ytterligare 34 timmar per vecka.

Försäkringskassan är dock av en annan åsikt och har nu därför vänt sig till kammarrätten i Sundsvall för att få ärendet prövat.

Mer läsning

Annons