Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

150 miljoner satsas i Eldforsen

/
  • Samrådsmöte. Under måndagen fanns Fortums regionchef Peter Altzar i Vansbro för ett samrådsmöte med de boende i Eldforsen, kommunen och Järna fiskevårdsområdesförening.Samrådsmöte. Under måndagen fanns Fortums regionchef Peter Altzar i Vansbro för ett samrådsmöte med de boende i Eldforsen, kommunen och Järna fiskevårdsområdesförening.Foto: Göran Danielson
  • Storsatsning. Så här räknar Fortum med att den nya kraftstationen i grova drag kommer att se ut. Den udde och den ö som är inritad ovanför dammen kommer dock att hamna under vatten när nivån höjs med 2,3 meter.Storsatsning. Så här räknar Fortum med att den nya kraftstationen i grova drag kommer att se ut. Den udde och den ö som är inritad ovanför dammen kommer dock att hamna under vatten när nivån höjs med 2,3 meter.Foto: Fortum 

Annons

-Upphandlingen av jobbet är i slutskedet och sedan återstår bara ett klartecken från ägarna i Finland, säger Henry Frödesjö, projektledare för Fortums utbyggnad i Eldforsen.

Under måndagen fanns han i Vansbro tillsammans med Fortums områdeschef Peter Altzar och företagets egna miljörepresentanter för ett samrådsmöte med de boende i Eldforsen, fiskevårdsområdesföreningen och kommunen.

I planerna ingår en höjning av dämningsnivån med 2,33 meter, en helt ny kraftstation, sprängning av en ny utloppskanal samt stora förändringar av den nuvarande inloppskanalen. Till detta kan även komma fördjupningar av fåran i Västerdalälven en bit nedströms kraftverket. Dagens miljömedvetenhet gör ändå att många frågor återstår innan allt står färdigt.

-Det är tur att nära 20 år hunnit gå sedan vattendomen antogs eftersom miljöaspekterna väger betydligt tyngre i dag än vad de gjorde då, menade älvräddaren Astor Eriksson från Yttermalung som fanns på plats under samrådsmötet.

Han gav också beröm till Fortum som han menade att i dag visar en stor öppenhet för att lösa miljöfrågorna.

Det som diskuterades var dels de stora bestånd av den skyddade flodpärlmusslan som finns i området samt hur ett omlöp ska utformas för fiskens vandringsvägar förbi kraftverket.

Enligt den gällande vattendomen får den ursprungliga älvfåran genom byn torrläggas liksom den nuvarande inloppskanalen. Det är ändå något som byborna och fiskevårdsområdesföreningen motsätter sig. I dag finns en viss genomströmning av vatten i den ursprungliga älvfåran genom läckage i den gamla nåldammen men något läckage lär det knappast bli genom den nya dammen.

Önskemålet är därför att Fortum ska låta en viss mängd spillvatten även i fortsättningen gå ut i fåran men hur mycket det handlar om är parterna inte överens om. Kravet är ändå att utloppet för spillvatten är konstruerat så att fiskens vandringsvägar uppströms inte försvinner. Fiskeintressenterna menar att en sådan lösning även är ekonomiskt lönsam för Fortum som då slipper kostnader för inplantering av fisk i området upp till Hummelforsen som annars riskeras att slås ut. Vatten i den gamla älvfåran ger också möjligheten att flytta de flodpärlmusslor som i dag finns i inloppskanalen när den torrläggs.

Något ansvar för utformningen av omlöpet vill Fortum ändå inte ta, något som Birgitte Sundkvist, talesperson för Eldforsenborna, inte är glad över.

-Jag tycker att ett allt för stort ansvar läggs på oss som bor i området och det känns som om vi tvingas dra i alla trådar själva utan att ha myndigheterna med oss. Det är som Davids kamp mot Goliat. Vi har ju ingen sakkunskap om sådant här medan Fortum har all tänkbar juridisk expertis i ryggen.

Birtgitte fick också medhåll av kommunens miljöchef Tomas Isaksson som menade att eftersom det är Fortum som genomför förändringarna så är det också de som måste ta totalansvaret.

Utöver fiskefrågorna gavs även information om de andra störningar som de boende kan drabbas av under byggtiden. Borrningar och sprängningar kommer naturligtvis att orsaka buller och vibrationer men Fortum kommer att besiktiga de byggnader som kan komma att påverkas både före och efter bygget för att kontrollera att inga skador uppstår. Störst påverkan på närmiljön får ändå den livliga trafiken till och från bygget och även de många transporterna inom byggområdet. De närboende får dessutom räkna med skiftgång vid bygget.

Även om det finns miljöfrågor kvar att lösa så måste utbyggnaden ses som mycket positiv för bygden. Bygget är ett av de största som någonsin genomförts i kommunen och även om merparten av arbetskraften kommer från annan ort så kommer det ändå att ge stora och positiva effekter för många lokala företagare.

Fakta Eldforsen

  • Ägare: Fortum
  • Elproduktion: Efter utbyggnaden omkring 40 GWh/år = 40 000 000 kilowatt-timmar/år. I dag 19 GWh/år
  • Dämningsnivå: Höjs med 2,33 meter vilket bland annat innebär att Stadarforsen försvinner
  • Fallhöjd: 10 meter i den nya kraftstationen
  • Genomströmning: 100 kubikmeter/sekund vid full effekt. I dag max 60 kubikmeter/sekund
  • Byggtid: 2 år
  • Kostnad: Omkring 150 miljoner kronor

Mer läsning

Annons