Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JO kritiserar socialnämnden i Malung-Sälen

En kvinna begärde att få ut sina och sonens journalhandlingar
från socialförvaltningen i Malung-Sälen kommun.
Nämnden avslog hennes begäran i ett skriftligt beslut.
Nu får socialnämden kritik av Justitienämnden (JO) för handläggningen av ärendet.

Annons

Hela ärendet började med att en kvinna begärde att få ut sina och sonens journalhandlingar från socialförvaltningen men nämnden avslog hennes begäran. Kvinnan överklagade beslutet till kammarrätten, som återförvisade målet till nämndenför ny prövning.

Skälen för detta var bland annat att nämnden inte hade motiverat varför uppgifterna omfattades av sekretess, samt att beslutet saknade såväl en prövning som uppgift om tillämpliga sekretessbestämmelser. Nämnden fattade därefter ett nytt avslagsbeslut.

Kvinnan överklagade även detta beslut. Kammarrätten återförvisade också detta mål till nämnden för ny prövning, sammanfattningsvis på grund av att nämnden inte hade gjort en noggrann sekretessprövning. I beslutet behandlas frågor som rör hur socialnämnden har handlagt ett utlämnandeärende sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning.

När så har skett ska nämnden skyndsamt pröva framställningen på nytt utifrån kammarrättensanvisningar. Om socialnämnden vid en ny prövning fortfarande bedömer att vissa handlingar inte ska lämnas ut ska myndigheten fatta ett skriftligt och överklagbart avslagsbeslut. I det aktuella ärendet fick socialnämndens bristfälliga hantering i dessa avseenden i praktiken till följd att kvinnan under en lång tid fråntogs sin rätt att få saken prövad i domstol.

Nämnden får kritik för handläggningen av utlämnandeärendet.

Mer läsning

Annons