Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill inte ta nytt guld – friska medarbetare är målet

Fyra av de fem senaste åren har Ludvika kommun tagit guld i den föga hedrande "sjukligan".
Här är kvinnorna som går i täten för att trenden ska brytas.

Annons

Personalchefen Anna-Karin Mässing (sittande) och personalkonsulenterna Maria Ersbacken och Margareta Ernstsson har som mål att sjukfrånvaron nästan ska halveras. Lyckas projektet kan kommunens kostnader minskas med tiotals miljoner.

– Det här är ingen quick fix, men vi ser att sjukfrånvaron minskat något nu i höst. Det börjar gå åt rätt håll, säger kommunens personalchef Anna-Karin Mässing.

I fjol låg sjukfrånvaron bland Ludvika kommuns anställda på 9,2 procent, där procentsatsen anger andelen sjuktimmar av det totala antalet ordinarie arbetstimmar.

Ingen kommun i landet redovisade högre sjukfrånvaro. Enda trösten för Ludvika är möjligen att man delade bottenplaceringen med tre andra kommuner. Till yttermera visso vann Ludvika sjukligan även 2011, 2012 och 2013.

Under årens lopp har chefer och politiker kommit och gått med besked om krafttag mot sjukfrånvaron, utan synbart resultat,

Men nu säger sig både kommunledningen och Anna-Karin Mässing och personalkonsulenterna Margareta Ernstsson och Maria Ersbacken ha gett sig fasen på att sjukfrånvaron bara ska nedbringas.

Därför har man i år dragit i gång projektet "friska medarbetare" som ska pågå till nästa sommar. Nu har den tredje och sista etappen i projektet inletts.

– Vi har 120, 130 chefer i kommunen och de har delats in i diskussionsgrupper med sex, sju stycken i varje. Respektive grupp ska träffas tre gånger fram till sommaren 2017 och då kör vi från 13 till 17, berättar Margareta Ernstsson.

I grupperna blandas chefer från olika förvaltningar och syftet är att de ska kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra.

– Vi pratar bland annat om rehabilitering av sjuka medarbetare, förebyggande rehabilitering och arbetsmiljö. Efteråt har cheferna varit jättenöjda med de här träffarna.

En anledning till den höga sjukfrånvaron antas var att vissa chefer inte hinner vare sig prata med eller "se" sina underställda, vilket kan bero på att cheferna har alldeles för många under sig.

– Det skiljer väldigt mycket mellan olika arbetsplatser. Det finns någon chef som bara är chef för en person medan andra på bland annat äldreboenden kan vara närmaste chef för 65 medarbetare. På äldreboendena finns dock även biträdande chefer, förklarar Anna-Karin Mässing.

Ett resultat av projektet kan mycket väl bli att kommunen anställer fler chefer, men Mässing betonar att det också kan bli fråga om att "organisera om sig".

– Ett annat problem är att många upplever att det svårt att kunna hitta och rekrytera kompetent personal. Men det här är inget unikt för Ludvika, man märker av samma problem i de större kommunerna, konstaterar Maria Ersbacken.

Får man inte tag i kompetent personal till vakanta tjänster, ökar trycket på dem som jobbar kvar. Det kan även vara svårt att få tag på vikarier, något som flera enheter inom hemtjänsten och på vissa äldreboenden har bekymmer med. Konsekvensen blir så kallade nollvik och att kvarvarande får ännu högre press på sig.

Personalchefen och hennes två konsulenter medger att de hårda besparingar som skett på senare år inom inte minst vård och omsorg också kan ha betydelse för att sjukfrånvaron fortsätter att ligga i absoluta rikstoppen.

Psykisk ohälsa dominerar bland sjukskrivningarna, men det är långt ifrån alltid som sjukskrivningarna har direkt samband med situationen på jobbet, vill personalchefen ha sagt.

– Det är ett stort problem att medarbetare mår dåligt. Även unga medarbetare gör det och då är det inte alltid som det är situationen på jobbet som är orsaken.

När projekttiden går ut så ska "friska medarbetare" utvärderas och senare kan det bli en fortsättning i någon form. Man tittar fram mot 2020, förhoppningen är att sjukfrånvaron nästan har halverats om fyra år.

– Målet är att sjukfrånvaron då ligger på 5,5 procent, upplyser trion och konstaterar att nås målet så handlar det om många miljoner i besparingar för kommunen.

– 2015 låg enbart sjuklönekostnaderna på drygt 20 miljoner och räknar vi in kostnaderna för vikarier så skulle jag tro att summan kan dubblas, hävdar Anna-Karin Mässing.

Mer läsning

Annons