Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revolt mot p-förbud nära ABB

/
  • Ingen rädder för
  • Hur många kan läsa ut av detta lilla meddelande att trafikutskottets beslut om exempelvis p-förbud faktiskt kan överklagas? I

Här är de ABB-anställda (?) som högaktningsfullt struntar i p-förbudet efter Malmgatan.
Kanske enklare än att köra den byråkratiska vägen och överklaga förbudsbeslutet.

Annons

Den 23 november beslutade trafikutskottet om p-förbud på Malmgatan och stora delar av Mossgatan.

Kommunen hade tröttnat på att ABB.-anställda ställde sina bilar här och dessutom fanns oro för att det skulle bli problem, rentav "trafikkaos", när vintern kommer på allvar och snövallarna växer till sig.

P-förbudet började gälla 1 december och till en början verkade det som att förbudet respekterades.

Men nu har respekten för just dessa trafikbestämmelser och rädslan för att kommunens p-vakter ska dyka upp tydligen övervunnits.

Vid 9.30-tiden på tisdagen räknade NLT till sju bilar som stod parkerade efter Malmgatan.

Uppenbarligen ogillar dessa bilister p-förbudet. Men ingen har överklagat trafikutskottets beslut.

Kanske inte så konstigt, kommunens information om möjligheterna att överklaga är synnerligen bristfällig.

Allmänheten får inte veta att beslutet kan överklagas, än mindre informeras om inom vilken tidsperiod ett överklagande ska ske och till vilken myndighet överklagandet ska skickas.

– Det har vi aldrig gjort, säger trafikutskottets sekreterare Kerstin Ohlsson spontant.

Informationen inskränker sig till att man vid Stadshuset sätter upp en liten lapp:

"Protokoll från tekniska nämndens trafik- och lokalutskott den 23 november 2011, paragraferna 83 - 93, är justerat och tillkännagivet genom anslag under tiden 2011 12 01 – 2011 12 22. Protokollet förvaras på Tekniska kontoret, Folkets hus, Ludvika."

Kommunen bryter inte mot någon lag utan är i sin fulla rätt att strunta i att informera medborgarna om möjligheten att överklaga.

– Men de gör ju inte heller fel om de informerar om detta. Beslut som fattas av nämnd som hanterar vissa trafikfrågor kan överklagas till länsstyrelsen, berättar Ulla Nilsson vid länsstyrelsens rättsenhet.

Det är mycket sällan som man får behandla ärenden där någon överklagat beslut om p-förbud, uppger hon. Christer Lindberg, projekteringschef vid Ludvika kommun, har gjort samma erfarenhet.

– Jag har handlagt trafikfrågor sedan slutet av 70-talet och det är bara en gång som något liknande ärende överklagats. Dåvarande trafiknämnden beslutade den 29 september 1987 om genomfartsförbud på Räfsnäsvägen, mellan Jägarnäsvägen och Snöåvägen.

– Två Ludvikabor överklagade och fick rätt i länsstyrelsen, minns Christer Lindberg.

Kommunen överklagade i sin tur till dåvarande Trafiksäkerhetsverket, som i ett beslut den 21 augusti 1990 lämnade överklagandet utan bifall.

Man skulle kunna tro att framgången för de två Ludvikaborna skulle ha uppmuntrat och sporrat fler att överklaga beslut fattade av trafiknämnden, numera trafikutskottet, men så har det alltså inte blivit.

Möjligen kan överklagningar bli vanligare i framtiden. Christer Lindberg öppnar för att kommunen ska bli bättre på att informera allmänheten om möjligheten att överklaga.

– Vi får ta oss en funderare på det.

Mer läsning

Annons