Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nybyggen stoppade

Annons

I ett par veckor har han gått och retat sig på Naturvårdsverket. Verket har överklagat kommunala byggnämndens beslut att ge honom dispens från reglerna om strandskydd.

- Jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga. De borde åka ut och titta innan de tar sina beslut.

Jan Norrgo och hustrun Mona, 66, har fyra hektar mark här ute. I ena hörnet, närmast Storgårdsnäset, har makarna sitt hus med inneytor på runt 100 kvadratmeter. Det rödmålade huset blev deras sommarställe 1966 och, efter viss utbyggnad, fasta bostad 1995.

Från huset har Norrgo gjort en enklare väg över de gamla åkrarna, mot Sörvikshållet till. Ett par hundra meter bort håller sonen Joel på och bygger sig en fin villa bara några tiotal meter från Väsman, med utsikt mot den lilla ön Bockholmen.

Bortanför Joels hus har Jan Norrgo planerat för att sälja två tomter för villabebyggelse. Kommunen gav positivt förhandsbesked så han drog fram vatten- och avloppsledningar till tomtgränserna. Tomten närmast Väsman är i princip redan såld.

Den 7 februari beslutade miljö- och byggnämnden om dispens från strandskyddsreglerna. "De föreslagna fastigheterna har placerats inom ett område som redan har byggnationer av bostäder. Placeringen har gjorts för att inte hindra allmänhetens möjligheter att nå strandområdet.

Inget har framkommit som negativt påverkar området för byggnationen med hänsyn till det rörliga friluftslivet, naturmark eller sjöområde som berörs av strandskyddet", skrev nämnden i beslutet.

Allt var frid och fröjd. Till den 12 mars, då framkom det att Naturvårdsverket överklagat. Nu ligger ärendet hos länsstyrelsen för beslut.

"Naturvårdsverket anser att två nya fastigheter skulle strida mot strandskyddets syften att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att djur och växter påverkas negativt."

Jan Norrgo förstår ingenting.

- Vi har en allmänning på 20 meter längst upp och som är ännu bredare nere vid sjön. Allmänheten kan ta sig ner till stranden. Och så talet om att djur och växter skulle påverkas... Det är helt sagolikt, suckar han.

Han förstår meningen med att ha regler om strandskydd. Men samtidigt, det är skillnad på vissa skärgårdsområden och kommuner inne i det glesbefolkade inlandet.

- Att det är en fördel för kommuner som vår om man kan erbjuda attraktiva sjönära tomter, det verkar de på Naturvårdsverket helt ha tappat bort.

Han hoppas innerligt att beslutade tjänstemän på länsstyrelsen gör resan från Falun ned till Brunnsvik innan de fattar beslutet.

Det kan nog vara bra för tjänstemännen att på plats få fundera över om de två tilltänkta villorna skulle störa friluftsliv, djur och växter så mycket mera än sonen Joels villa gör.

- Det är väldigt konstigt. Joels villa hade de på Naturvårdsverket inga synpunkter på.

Vad gör du om länsstyrelsen bifaller Naturvårdsverkets överklagan?

- Jag kommer givetvis att överklaga. Det värsta är att ett negativt beslut får ekonomiska konsekvenser. Jag har redan lagt ut bortåt ett par hundra tusen kronor på vägen och dragning av ledningar för vatten och avlopp.

Mer läsning

Annons