Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya gruvor öppnar för efterlängtad cykelväg

/
  • Gunilla Lidén vågar nu tro att cykelvägen blir byggd 2013. 19 år efter att kampen började...

Gruvdrift i Håksberg och Blötberget – det kan vara den avgörande faktorn när Trafikverket beslutar om en cykelväg ska byggas från Skeppmora till avfarten mot Lyviksberget.

Annons

Trafikverket har nu offentliggjort förstudien kring cykelvägen, en skrift på 38 sidor.

Om gruvplanerna förverkligas har gruvbolaget Nordic Iron Ore tankar på att bygga ett anrikningsverk och lastterminal i Skeppmora.

"Om det blir en etablering kommer detta att bli en viktig arbetsplats för boende i Ludvika kommun. Detta är ännu en anledning till att skapa en gång- och cykelförbindelse (...) då möjligheterna att ta sig till en arbetsplats bör vara fler än bara med bil."

Utredarna redovisar tre alternativ där två innebär att cyklister och gående får passera i plan över riksvägen nära avfarten mot Lyviksberget. På vägen placeras en mittrefug som är tillräckligt bred för att tillåta cyklister att stanna. Hastighetsgränsen på riksvägen sänks från 70 till 50.

Tredje förslaget innebär att en tunnel byggs under riksvägen, antingen en så kallad rörbro eller en betongbro.

Utredarna pekar på flera skäl till att cykelväg bör byggas. Efter riksvägen färdas i medeltal 5 710 fordon per dygn varav 770 är tunga fordon. Säkerheten för oskyddade trafikanter bedöms som låg då det bara finns en smal vägren.

Fem trafikolyckor inträffade på sträckan Skeppmora – avfarten mot Lyviksberget under åren 2006 – 2010. Därav var tre singelolyckor vintertid där föraren fått sladd och bilen hamnat i diket.

Skeppmora har cirka 100 invånare och Trafikverket har funnit att majoriteten i yrkesför ålder har sin arbetsplats inne i Ludvika. Med tanke på trafikförhållandena måste de, liksom de 17 barnen som går i skola i Ludvika, antingen åka bil eller buss.

Även för turismen vore det bra med en cykelväg då det i Skeppmora, Klenshyttan och omkringliggande områden "finns ett flertal kulturminnen att besöka", noterar utredarna.

Man har även tagit upp jämställdhet mellan könen som en aspekt som talar för cykelvägsbygge:

"En gång- och cykelväg ger generellt sett positiv effekt på jämställdhet då kvinnor i större utsträckning utgör oskyddade trafikanter."

Utredarna föreslår en 2,5 meter bred och asfalterad gång- och cykelväg med belysning hela sträckan. Beroende på om det vid avfarten mot Lyviksberget blir passage i plan eller via tunnel, så har kostnaden beräknats till 3,0 – 5,4 miljoner kronor.

Gunilla Lidén i Skeppmora har stått i spetsen för bybornas kamp för en cykelväg i många år.

– 1994 skrev jag det första brevet till dåvarande Vägverket. Förstudien ser bra ut, säger Lidén och berättar att hon och två andra Skeppmorabor nyligen träffade representanter för Trafikverket och kommunen.

– Då presenterades förstudien och den ser bra ut. Som jag förstod det är det nästan säkert att bygget blir av och att de kommer att välja tunnelalternativet.

Hon medger att det kanske inte är självklart att skolbarnen som ska till Lorensberga kommer att ta cykelvägen. Det blir en rejäl omväg för dem via Lyviksberget och Gonäsvägen. Men för yrkesarbetande med jobbet i stan blir cykelvägen väldigt intressant.

– Sedan måste vi även se framåt, om det blir gruvdrift och ABB fortsätter att utvecklas. Ska Skeppmora vara attraktiv som bostadsort måste det finnas en cykelvägsförbindelse till stan framhåller Gunilla Lidén.

Om förstudien inte orsakar några större protester och Trafikverket driver projektet vidare, kommer arbetsplan och miljökonsekvensbeskrivning att tas fram under 2012. Byggandet kan sedan genomföras under 2013.

Allmänheten kan ta del av förstudien på Trafikverkets hemsida trafikverket.se/projekt. Den finns också utställd på biblioteket i Ludvika och hos tekniska kontoret vid Gonäsvägen. Trafikverket tar emot synpunkter fram till den 30 januari.

Mer läsning

Annons