Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny detaljplan möjliggör satsningen

I och med att förslaget till detaljplan för Solberget-Råberget nu offentliggörs inleds en halvårslång process, som om allt går som det ska avslutas på sensommaren med att den blir juridiskt klubbad.

Annons

– Det är en stor sak för oss och jämförbar med Spendrups utbyggnad. Det handlar i båda fallen om att värna många arbetstillfällen, konstaterar Christer Dahlenlund, planingenjör på kommunens miljö- och byggkontor.

Kommunen har också markerat Säfsens betydelse för friluftsliv och rekreation genom att ställa sig avvisande till skogsbolaget Bergviks vindkraftsplaner för området.

Planerna på ett helt nytt bostadsområde med närmare 300 hus ställer ökade krav på vatten- och avlopp samt på hanteringen av dagvatten.

– Initialt kan nuvarande va-nät användas men i framtiden behövs nya ledningar och ombyggnad av vattenverket och reningsverket, säger Christer Dahlenlund.

Måndagen den 23 januari kommer ett informationsmöte om planförslaget på Hyttan i Säfsen. Det kommer också att ställas ut på fem olika ställen för att intresserade ska få möjlighet att ta del av det.

I konsulten Rambölls rapport om markförhållandena i expansionsområdet konstateras att jordlagren i området utgörs av morän eller berg, som i lägre partier är täckta av torv. Det finns också berg i dagen samt mindre myrområden och andra blöta partier.

Ramböll anser det olämpligt att bygga hus på torvmark men om det ändå ska ske bör marken grävas ur och förstärkas.

Konsulten pekar också på frostproblematik och att tjällossning kan ställa till vissa bekymmer. När det gäller radonförekomst förmodar konsulten att det kan finnas höga halter i marken och att det ställer krav på att framtida byggnationer görs radontäta och förses med ventilation i dräneringslagret.

Ramböll har också utfört en separat utredning kring dagvattenhanteringen och föreslår olika lösningar för området. Bland annat rekommenderar man anläggandet av en uppsamlingsdamm med en yta på 2 000 kvadratmeter, som också kan bli en rekreationsplats med gångvägar och grillplatser.

– Vintertid kan dammen bli en fin skridskobana, säger Säfsens vd, Christer Rosén.

Mer läsning

Annons