Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till mer pengar till Filmarkivet

Annons

Filminstitutet är huvudman för Filmarkivet i Grängesberg, som etablerades 2002 men som hittills inte kunnat leva upp till de mål som sattes upp om att bevara den svenska kulturskatten på smalfilm och inte heller har det blivit de antal tjänster som utlovats. Man hankar sig fram på osäkra projektpengar vilket tidningen uppmärksammat ett flertal gånger.

Men Riksdagens kulturutskottet avstyrkte de två motioner som rörde den framtida medelstilldelningen till Filmarkivet i Grängesberg. Frågan får prövas i det ordinarie budgetarbetet heter det nu.

I motionen av Birgitta Sellén (c) och Kenneth Johansson (c) föreslog de att arbetet med att utveckla arkiveringen av film vid Filmarkivet i Grängesberg skulle intensifieras. Anslaget till arkivet har varit oförändrat sedan det inrättades, och arkivet har inte byggts ut enligt de intentioner som angavs inledningsvis.

- Det var ju ett väntat beslut att hänvisa till budgeten. Accessprojektet har ju hjälp till något men det är ju tidsbegränsat. Jag fortsätter oförtrutet med att lobba för Filmarkivet, närmast genom min c-kollega i kulturutskottet Anders Åkesson, säger Kenneth Johannson.

Carin Runeson (s)och Kurt Kvarnström (s) anser att det är angeläget att satsningen på arkivet fortsätter för att rädda den kulturhistoriskt värdefulla filmen undan förstörelse och för att göra den tillgänglig för forskning och för allmänhet. Utvecklingsarbetet vid arkivet, där filmer lagras digitalt i en databas för att bli tillgängliga on-line för forskning, bör ges hög prioritet. Detta arbete bör också ta sikte på att filmerna ska bli tillgängliga för allmänheten on-line, föreslig de.

- Jag har inte hunnit prata med Kurt Kvarnström. Men vi släpper inte frågan. För dagen kan jag inte säga om det blir i form av nya motioner. Det finns oändligt mycket kvar att göra på filmens område. Filmarkivet behöver helt enkelt mer kapacityet att ta tillvara historia av bästa märke, säger riksdagsledamoten Carin Runeson.

Kulturtskottets uppfattning är att det är av stort kulturhistoriskt intresse att Filmarkivet i Grängesberg bevarar, vårdar och tillgängliggör hembygdsfilmer, industrifilmer, föreningsfilmer. Arkivet drivs med ett statligt filmstöd med minst 5 miljoner kronor för 2007. Filmarkivet har även tilldelats medel från den särskilda tvååriga statliga satsningen på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn under 2006 och 2007, det nämnda Accessprojektet.

Mer läsning

Annons