Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klartecken för villatomter i Grangärde

Nu kan kommunen på allvar börja planera för nya villaområdet vid "Bysjöstrand" i Grangärde.
I ett beslut på måndagen går länsstyrelsen med på att upphäva strandskyddet.

Annons

Sedan 2005 har kommunen planerat för ett villaområde i den gamla "fårhagen" mellan Korsnäsberget och Bysjön.

Länsstyrelsen har under årens lopp förkastat olika förslag och hänvisat till strandskyddet. Första gången 2007 när kommunen hade planer på åtta – tio tomter.

I augusti i år kom ett nytt avslag efter att kommunen presenterat ett förslag med 20 – 22 villatomter belägna 40 – 100 meter från stranden men där man ansåg sig i högre grad ha beaktat strandskyddet.

Kommunen, som ser ett stort behov av nya bostäder, satte sig i nya diskussioner med länsstyrelsen. Nu är man överens om en kompromiss.

Inger Friman är planarkitekt vid länsstyrelsen:

– Kommunen har kompletterat förslaget till detaljplan. I nya förslaget kommer villorna att vara väl avskilda från stranden. Dels genom att det anläggs en gångväg efter stranden, dels genom att de ställs krav på att villaägarna måste sätta upp staket eller plantera häck vid tomtgränsen.

Därmed, menar länsstyrelsen, kan man utgå från att allmänheten även i framtiden kommer att ha tillgång till strandlinjen.

– Annars finns det ju en privatiseringstrend där fastighetsägaren börjar klippa gräset närmare stranden och att allmänheten inte vågar röra sig där för att området inte ser ut att vara allmänt.

Eftersom ärendet är gammalt har man gått efter de regler för strandskydd som gällde före den 1 juli 2009.

– I de gamla bestämmelserna räcker det att man anlägger en gångväg vid stranden. I de nya reglerna är det tuffare då det ställs krav på bilväg som dessutom är av viss storlek, förklarar Inger Friman.

Naturvårdsverket kommer att informeras om länsstyrelsens beslut. Verket har möjlighet att överklaga men sker inte det kan kommunen gå vidare och besluta om antagande av detaljplanen.

Om planen vinner laga kraft behöver det inte dröja så länge innan anläggnings- och gatujobben kan börja och så småningom byggarbetena. Elva personer står i kö för tomt på Bysjöstrand.

Kommunens planarkitekt Torkel Berg vill vänta med att kommentera ärendet tills han tagit del av länsstyrelsens beslut.

Mer läsning

Annons