Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JO lämnar beslut om prövning i januari

Den 15 november JO-anmälde en privatperson Ludvika kommun med anledning av den nyligen uppdagade avtalshärvan, där social- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Anestedt (S) beviljade förvaltningschefen Shujaat Noormohamed kompledighet för övertid – trots att cheferna i kommunen har oreglerad arbetstid. Först i slutet av januari väntas justitieombudsmannen ha bestämt sig för om man ska pröva fallet eller inte.

Annons

"Kommunen måste vara mer noggrann och hantera skattemedel på bästa sätt. En ensam politiker har väl inte rätt att bevilja övertidsersättning på det sätt som gjorts."

Så skriver privatpersonen i den anmälan som lämnades in till JO den 15 november.

Från JO:s kansli bekräftar man att en handläggare har tilldelats fallet. Handläggningstider gör dock att beslutet, i vilket JO tar ställning till om man ska pröva fallet eller inte, väntas först i slutet av januari.

"Detta får inte bara läggas ned utan bör granskas ordentligt", skriver privatpersonen i sin anmälan.

Vem som helst kan klaga hos JO och bland de man kan klaga på ingår kommunala myndigheter samt tjänstemän vid kommunala myndigheter samt andra som är anförtrodda myndighetsutövning ("en myndighets utövande av rätt att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande").

Om JO, efter eventuell prövning, skulle finna att Ludvika kommun har tillämpat en lag felaktigt kan de i en så kallad erinran rikta kritik mot kommunen. Man har även befogenhet att som särskild åklagare "väcka åtal mot en befattningshavare som, genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget, har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott".

Mer läsning

Annons