Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gräsmossen en byggplats

/
  • Nöjd. Det är bra att massorna från Lyviksberget kommer till nytta, säger Christer Lindberg, projekteringschef vid kommunen. Frågan är om de nya vallarna kommer att utgöra tillräckliga bullerskydd efter att en stor del av skogen huggits ned. Skogsavverkningen börjar redan om ett par veckor.
  • Vallbygge. Hela dagarna kör minst fyra dumprar mellan Lyviksberget och Gräsmossen. Vid skjutbanan har en grävskopa och dess förare i uppgift att bygga två bullervallar varav den ena blir 135 meter lång och upp till tio meter hög.

Annons

- Jag har fått direktiv av kommunledningen att kommunen inte är beredd att ta upp förhandlingar om köp av den skog Stora Enso vill avverka i år, säger planeringschefen Jan-Erik Eriksson.

Stora Ensos distriktschef Håkan Stoor siktar därför på att dra i gång avverkningen i slutet av mars och förmodar att jobben är slutförda någon månad senare.

- I år kommer vi inte att ta skogen närmast skjutbanan. Där är det blöta marker så avverkning i det området måste ske tidigare under året, på gränsen mellan vinter och vår. Nu kommer vi att ta ner skogen närmast Lyviksberget och Gonäsvägen, uppger Stoor.

Sedan 1991 har Stora Enso väntat på besked från kommunen om hur den ser på framtiden för skogen i omgivningarna kring skjutbanan.

- Nu har de lämnat åt oss att sköta det här som vi vill. Vi kommer att hantera det som all annan skogsmark där det är dags för avverkning och ta sedvanliga naturvårdshänsyn, konstaterar Håkan Stoor.

Kommunen hade hoppats att närmare hälften av skogen på det totalt cirka 60 hektar stora området skulle sparas och fungera som en naturlig bullervall. Nu väljer kommunen att i samarbete med företaget som gör markjobben på Lyviksberget köra ut stora mängder massor till Gräsmossen.

Personal från företaget Markarbeten i Värmland AB kör i skytteltrafik med dumprar mellan Lyviksberget och skjutbanan. Efter den högra sidan av den 300 meter långa gevärsskyttebanan byggs en 135 meter lång och 30 meter bred bullervall.

- Höjden på vallen kommer att variera mellan sex och tio meter. Vallen består av vegetationsmassor, alltså torv, stubbar, mossa, blåbärsris, kvistar med mera. Vid pistolskyttebanan anläggs en bullervall som blir ungefär 60 meter lång och kanske fem meter hög, upplyser Christer Lindberg som är projekteringschef vid kommunen.

Förhoppningen är att vallarna kommer att medverka till att nedbringa bullret från skjutbanan till acceptabla nivåer för närboende i bland annat Finnäset-Våghalsen och nya handelsområdet på Lyviksberget.

- Dessutom är det så att skogen närmast skjutbanan ägs av kommunen, påpekar Christer Lindberg.

Markarbeten i Värmland AB räknar med att vara klara med transporterna till Gräsmossen om cirka tre veckor. I ett senare skede blir det kommunens uppgift att justera massorna på lämpligt sätt.

- Totalt ska det köras cirka 15 000 kubikmeter massor till Gräsmossen, uppger Lindberg. Det motsvarar ungefär 1 500 lastbilslass.

Mer läsning

Annons