Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fick kompledigt för övertid – trots oreglerad arbetstid

/
  • Shujaat Noormohamed var ledig utan att att ta ut semester. I stället fick han räkna om övertid till kompledighet, trots att han som förvaltningschef hade oreglerad arbetstid. När han slutade den 2 oktober fick han betalt för 64 outbetalda semesterdagar, totalt 189 312 kronor.
  • Nämndordföranden Håkan Anestedt (S) skrev på eget initiativ det avtal som gjorde att Shujaad Noormohamed fick sex veckors kompledigt i somras. Han informerade varken kommunchef Lars Hellsing eller kommunstyrelsens förhandlingsutskott.
  • Avtalet undertecknades av Håkan Anestedt (S) den 15 juni i år.
  • Lars Hellsing bedömde att avtalet gällde, och godkände därför utbetalningen av de 64 semesterdagarna. Själv skulle han dock inte ha skrivit under ett liknande avtal.

När Shujaat Noormohamed lämnade sin tjänst som chef för social- och utbildningsförvaltningen i oktober fick han betalt för 64 outbetalda semesterdagar, totalt 189 312 kronor. En granskning som NLT har gjort visar att Noormohamed vid flera tillfällen har varit ledig, men att ett avtal signerat nämndordföranden Håkan Anestedt (S) gjorde att han fick räkna om övertid till kompledighet och i stället spara sina semesterdagar. Detta trots att cheferna i kommunen har oreglerad arbetstid.

Annons

Shujaat Noormohamed anställdes som chef för social- och utbildningsförvaltningen den 1 mars 2009. Den 2 oktober i år avslutades anställningen och under sin 31 månader långa anställning har han bara registrerat 15 semesterdagar.

Initierade uppgifter, styrkta av dokument, inifrån förvaltningen visar dock att Noormohamed under sommarmånaderna 2009, 2010 samt 2011 har tagit ut flera veckors semester – men att semesterdagarna inte registrerats i lönesystemet.

Innan kommunchef Lars Hellsing blev "chefernas chef" den 1 mars i år var det varje nämndordförandes ansvar att bevilja förvaltningscheferna ledighet och semester – i det här fallet Håkan Anestedt (S).

I ett avtal, som skrevs under av Anestedt den 15 juni i år, står att läsa:

"Fram till 29 jan 2011 har Shujaat 624,50 timmar för mycket jämfört med hans genomsnittliga veckoarbetstid på 40 timmar (trots oreglerad arbetstid)."

Vidare:

"Shujaat beviljas att ta ut denna tid mot ledighet 4/7–12/8 (240 timmar)."

I avtalet står även att "undertecknad har vidtalat kommunchefen Lars Hellsing därom". Hellsing blev dock varse om avtalet först i september, då han begärde in Noormohameds semesterdagar.

– Jag reagerar på att det står att jag har haft kännedom om det, säger Lars Hellsing.

– Innan semesterdagarna blev utbetalda ställde jag frågan till Håkan och Shujaat och då fick jag in avtalet i stället.

Hellsing valde ändå att godkänna utbetalningen.

– Jag frågade Håkan och Shujaat om avtalet gällde och det har varit deras uppfattning att det gjorde det.

– För mig är ett ingående avtal gällande när parterna är överens och vidhåller att det är rätt. Det får stå för de personerna, även om det inte är reglerna som vi andra använder oss av.

– Normalt förhandlar man med förhandlingsutskottet men de har inte varit informerade om det här avtalet. Det har ingen.

– Det finns en stor besvikelse hos oss andra förvaltningschefer att man gör så så här. Vi har alla oreglerad arbetstid och mig veterligen finns det ingen som skriver upp sin tid och tar ut det i extra ledighet.

Håkan Anestedt (S) själv är fåordig när NLT når honom på telefon i Brasilien, där han befinner sig på arbetsuppdrag för ABB.

– Jag gjorde bedömningen att han fick ta ut sin övertid. Kommunens revisorer har påbörjat en granskning och de får bedöma om det är riktigt. Om de påvisar att jag har gjort fel kommer jag försöka rätta till felaktigheterna.

Hur kan ett sådant här avtal bli verklighet när cheferna har oreglerad arbetstid?

– Revisorerna får ombesörja om jag har gjort fel eller inte.

Vi har kännedom om att Noormohamed även under 2009 och 2010 har tagit ut ett antal veckors ledighet, men inte registrerat semesterdagarna i lönesystemet. Har det funnits liknande avtal tidigare?

– Det kan jag inte säga just nu.

Om du har skrivit under liknande avtal borde du väl veta om de existerar eller inte?

– Det kan jag inte riktigt påminna mig om.

Hur kommer du gå vidare med det här?

– Jag väntar på revisionen och vad de säger. Är det fel så är det fel. Är det inte fel så är det inte fel. Det får de avgöra. Det är revisorernas uppgift att granska oss – inte tidningens.

Kommunrevisionens ordförande Torbjörn Strandberg (S) bekräftar att man har inlett en granskning.

– Vi har börjat titta på det, säger han.

Om revisionen hittar felaktigheter kan de rikta en så kallad anmärkning mot de ansvariga.

Sedan är det upp till kommunfullmäktige att besluta om eventuella åtgärder.

Enligt Strandberg väntas revisionens arbete vara klart om "några veckor".

NLT har sökt Shujaat Noormohamed och kommunalrådet Maria Strömkvist (S).

Mer läsning

Annons