Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bakterier i vattentäkten Norra Hörken bekymrar miljöchefen

/
  • Från Ludvika kommuns sida är man angelägen att kvalitén på vattnet i Norra Hörken säkras för framtiden. Däremot är det inga problem när det passerat vattenverket i Grängesberg, varför kvalitén kan garanteras gentemot Spendrups bryggeri.

Ludvika kommuns miljöchef, Göran Eriksson, anser att det utflöde av dagvatten som i dag sker till sjön Norra Hörken i Silverhöjden bör stoppas och i stället ledas om till Södra Hörken på andra sidan riksvägen. Det för att säkra kvalitén på det vatten som används av hushållen i Grängesberg och i Spendrups dryckesproduktion.

Annons

– Vi har framfört våra synpunkter till länsstyrelsen i Örebro och försöker trycka på så gott det går, kommenterar Göran Eriksson.

På länsstyrelsen i Örebro är Leif Gustafsson handläggare i vattenfrågor och han ser en fara i att om det görs schaktarbeten i Silverhöjden för att leda om dagvatten kan det lossgöra gifter från det gamla sågområdet, som sedan hamnar i vattentäkten Norra Hörken.

Eftersom Silverhöjden ligger i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län är det alltså där man i första hand ska ta ställning till vad som bör göras åt problematiken.

– Ludvika kommun har begärt ett möte med oss på länsstyrelsen och det ska vi försöka ha ganska snart, säger Leif Gustafsson.

Göran Eriksson är inte tillfreds med situationen som den är nu och i höstas valde Spendrups att under en period att ta vatten från annat håll med tankbil efter att ett vattenprov i Norra Hörken visade på ett knappt mätbart spår av dioxin.

– Men den problematiken anser jag är överspelad. Det var ett enstaka prov som gav ett väldigt litet utslag.

Däremot är han lite mer bekymrad över att de prover han låtit ta i Norra Hörken visat sig innehålla vissa bakterier.

– Vi tog prover både vid den kanal i Silverhöjden som leder ut i sjön dels vid kommunens vattenintag i Kastaviken. Och där fanns det spår av bakterier. Men det råvatten som gått igenom vårt vattenverk har det hela tiden varit perfekt. Det håller vi koll på. Men från kommunens sida är vi mån om att ha så bra råvatten som möjligt, förklarar miljöchefen.

Göran Erikssons teori är att de bakterier som hittats i det som är Grängesbergs vattentäkt kan ha att göra med att en del fastigheter i Silverhöjden inte är anslutna till det kommunala reningsverket. Att vattnet från reningsverket också mynnar ut i Norra Hörken ser han som otillfredsställande.

– Därför vore det bäst om tillflödet i Silverhöjden kunde stängas av helt och hållet.

Bakteriehalterna har dock gått ned på sistone och Göran Eriksson tror att de högre värden man fick kan ha kopplingar till isläggningen.

– När isen lägger sig brukar det sätta i gång strömmar i vattnet.

Leif Gustafsson konstaterar att det juridiskt är komplicerat att fastsälla vem som kan sägas ha ansvaret för både det gamla sågområdet och vattenföringen i området.

– Vi har gått igenom gamla handlingar och noterat att det fanns en kanalbolag en gång i tiden ägt gemensamt av gruvbolagen i trakten. Men det finns ju inte kvar så var ansvaret finns i dag är oklart. Det handlar också om hur eventuella åtgärder ska finansieras.

Gustafsson har heller inget riktigt svar på hur man ska komma vidare.

Mer läsning

Annons