Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lillåhems äldreboende uppfyller kraven

Den 15 november förra året förelade Arbetsmiljöverket att Orsa kommun skulle vidta vissa arbetsmiljöåtgärder för Lillåhems äldreboende gällande den psykosociala arbetsmiljön. Dessutom skulle man ta fram en handlingsplan för åtgärder samt se till att skyddsombud och anställda har möjlighet att medverka. Efter en uppföljande inspektion säger Arbetsmiljöverket nu att kommunen har uppfyllt kraven.

Det var under våren förra året som skyddsombuden gjorde en anmälan där man efterlyste en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön samt en handlingsplan. Efter olika turer säger nu Arbetsmiljöverket att Orsa kommun har uppfyllt kraven och redovisat vilka åtgärder man genomfört, håller på med och ska genomföra.

Den arbetsmiljöpolicy som enhetschefen tagit fram tillsammans med skyddsombud innehåller följande:

– Genomföra en skyddsrond per år (eller när behov uppstår).

– Genomföra en brandrond varje år.

– Erbjuda medarbetarsamtal till samtliga medarbetare varje år.

– Följa upp medarbetarsamtalen tillsammans med skyddsrond.

– Genomföra samverkansmöten 6 - 8 gånger per år.

– Arbetsplatsträffar (ATP) var 5:e vecka, förutom under semesterperioderna.

– Arbetsmiljö, hälsa och förebyggande av olycksfall som stående punkter på dagordningen vid ATP.

– Förebygga mobbing och kränkande särbehandling bland annat genom att regelbundet diskutera detta vid ATP.

– Vid varje förändring genomföra riskbedömning för att förebygga att ohälsa och olycksfall uppkommer.

– Sträva efter öppenhet och delaktighet.

– Skapa en medvetenhet hos samtliga medarbetare om var och ens ansvar i arbetsmiljöarbetet.

– Vid varje inflytt av nya boende upprätta genomförandeplan samt riskbedömning för att säkerställa både vården och arbetsmiljön. Riskbedömningarna ska följas upp var 3:e månad eller när behov uppstår.

Trots att Orsa kommun nu uppfyller kraven när det gäller den psykosociala arbetsmiljön så har Arbetsmiljöverket fortfarande ett ärende kvar när det gäller Lillåhem och även Orsagården. Det är att enhetschefen har för hög arbetsbelastning, något som måste lösas för annars riskerar kommunen att få betala ett vite på 150 000 kronor per äldreboende.