Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu har hävdekartorna räddats

/

Annons

Resultatet av hans arbete finns nu tillgängligt för allmänheten på en dator i lokalhistoriska forskarrummet i Siljansnäs sockenstuga.

Kartorna finns i både pdf- och tiff-format. Dessutom har Algot Land gjort papperskopior av kartorna som sedan överlämnats till forskarrummet. Allmänheten har nu möjlighet att exempelvis studera utvecklingen av ägorna av sin egen gård under en tidsperiod på närmare 200 år.

Det är den lokalhistoriska gruppen inom Siljansnäs hembygdsförening som har arbetat för att de gamla hävdekartorna ska bevaras. Dessa gamla kartor har tidigare bara funnits i åldrande plastvinyl på lantmäterikontoret, men det har inte varit aktuellt att dessa kartor skulle bevaras i lantmäteriets offentliga arkiv.

- Det här är viktig lokalhistoria och det vore en katastrof om det försvann, berättar Göran Skarner.

- För den som är lokalhistoriskt intresserad så är det här en enorm källa inför framtiden.

De så kallade hävdekartorna beskriver ägostrukturen tiden innan det laga skiftet ägde rum i Siljansnäs i mitten av 70-talet. Lantmäteriet färdigställde dessa kartor under 50- och 60-talen och de utgjorde basen inför det laga skiftet.

Genom det arbete som genomförts finns det möjligheter till nya praktiska tillämpningar. Exempelvis kan kartorna inpassas i de koordinatsystem som dagens kartor har. Därmed kan kartan läggas in i en fältdator med GPS och det möjliggör att exempelvis följa gamla fäbodstigar. Det blir även möjligt att sammanföra hävdekartan med dagens kartor eller flygbilder, därigenom kan man se hur landskapet har förändrats över tiden.

Fakta: Hävdekartor:

•De visar alla åker- och skogsskiften före laga skiftet. Därmed är de också bra forskningsmaterial för framtiden. Den kartserie som föregick hävdekartorna kallas storskifteskartorna. På den ekonomiska kartan kan man sedan se resultaten av det laga skiftet.

Mer läsning

Annons