Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lars vann sopstriden

Annons

- Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer länsstyrelsens beslut. Domen kan inte överklagas och den beslutades enhälligt, säger Lars Leek.

Enligt Lars Leek används inte den aktuella fastigheten, den är dessutom värdelös och osäljbar. Stugan på tomten är på cirka 20 kvadratmeter och det saknas dessutom tillfartsväg. Det faktum att väg saknas, samt att stugan inte används, har hela tiden varit Lars Leeks främsta argument för att inte behöva betala grundavgiften.

Hela historien började med att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte fann tillräckliga skäl till att medge befrielse från den aktuella grundavgiften. Lars Leek överklagade beslutet till länsrätten och fick rätt där. Kommunen överklagade dock i sin tur till miljödomstolen och domstolen gick på kommunens linje. Därefter överklagade Lars Leek till miljööverdomstolen, som i domen den 2 juli i år alltså fastställde att Lars Leek inte behöver betala grundavgiften.

- Det är en lättnad att rättvisan segrade till slut. Det är inte en fråga om att jag inte har råd att betala utan det är principen det handlar om, säger han.

I miljööverdomstolen anförde miljö- och hälsoskyddsnämnden bland annat att Lars Leek inte visat att fastigheten inte underhålls eller i övrigt står helt övergiven, så att det skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut grundavgift.

Olle Ryberg arbetar som miljöinspektör på miljökontoret, han säger att grundavgiften i huvudsak finansierar återvinningscentralen i Limhagen och att kommunen därför ansett att Lars Leek ska betala avgiften.

- Om jag minns rätt har han haft uppehåll i sophämtningen, det har vi varit överens om. Det vi har tvistat om är själva grundavgiften, den ska gå till avfall från fastighetsunderhåll av hus. Fast huset ligger som det gör så anser vi att det finns ett visst behov av den tjänsten som grundavgiften finansierar. Avfall från exempelvis målning är sådant avfall som grundavgiften ska täcka, säger Olle Ryberg.

- Men det är ingen prestige i det här, nu är det ju prövat och klart. Hans fall är lite unikt då han inte tar sig in på fastigheten med fordon. Vi har ganska många ärenden till överprövning, det gäller fritidshus som man inte utnyttjar så mycket och där ägarna vill slippa grundavgiften. Det är ingen tvist om sophämtning, men grundavgiften ska finansiera återvinningscentralen i Limhagen. Om många slipper grundavgiften blir det dyrare för oss andra, säger han.

Leek har kämpat för att få rätt i nästan fyra års tid. Nu räknar han med att få tillbaka den grundavgift han betalat, trots att han inte behövt, med ränta. Han har känt sig tvingad att betala för att inte få betalningsanmärkningar.

Kostnaden för grundavgiften för sophämtning ligger på cirka 1000 kronor per år.

Mer läsning

Annons