Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hovrätten avslår överklagan

Annons

Lantmäterimyndighetens beslut angående omarrondering av mark i norra Leksand togs den 22 maj förra året. Därefter överklagade 28 personer myndighetens beslut till fastighetsdomstolen vid Falu tingsrätt. De markägare som överklagade beslutet ifrågasatte bland annat den formella handläggningen, den kommande fastighetsbildningens lämplighet med hänsyn till bestämmelser i FBL, opinionsvillkoret, avgränsningen av omarronderingsområdet och huruvida tillståndsbeslutet är förenligt med RF och Europakonventionen.

Den 20 december förra året avslogs överklagan av Falu tingsrätt. De markägare som var missnöjda med beslutet gick dock vidare med en överklagan till hovrätten, där har de klagandena framställt samma yrkanden som till fastighetsdomstolen vid Falu tingsrätt.

De klagandes ombud framförde i hovrätten att fastighetsdomstolen gjort sig skyldig till rättegångsfel genom att, som motparter i utslaget, ange ett antal personer som enligt ombudets mening inte är sakägare i målet.

Hovrätten slår fast att det saknar betydelse om fastighetsdomstolen felaktigt skulle ha antecknat personer, som inte är sakägare, som motparter då dessa inte bedöms ha gjort några uttalanden som kan ha påverkat fastighetsdomstolens bedömning.

I likhet med fastighetsdomstolen anser inte heller hovrätten att det så kallade opinionsvillkoret är uppfyllt. Hovrätten har gjort en samlad bedömning av opinionsfrågan och beaktat både antalet motståndare till omarronderingen och den areal de representerar, i den bedömningen konstaterar hovrätten att motståndet - enligt lagens mening - inte kan anses mera allmänt.

Beslutet kring omarronderingen berör cirka 1360 markägare och 1840 jord- och skogsbruksfastigheter. Ett eventuellt överklagande av hovrättens dom ska ha kommit in senast den 13 juni.

Mer läsning

Annons