Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gropen inte intressant

Annons

I arbetet med detaljplan för Gropen i Sammilsdal har flera röster höjts för att en geologisk undersökning måste göras. SGU har inkommit med ett yttrande i ärendet.

- Men det handlar bara om att man kan gräva en vattenledning och det kan man göra var som helst, säger Sune Björklöf (fp) som vill att en riktig undersökning görs.

- Den ska göras på sommaren och av geologer med rätt utbildning. Inget i det som nu avhandlats har verkligen undersökt om grundvattnet kommer att påverkas av ingreppen eller inte, fortsätter Björklöf.

SGU skiver vidare att Gropen kan vara av stort lokalt/regionalt intresse och fylla ett pedagogiskt exempel på en dödisgrop. Jordlagret i botten på Gropen är dock enligt SGU redan omrört av år av odling.

En av anledningarna till att man vill restaurera och till viss del bygga om Gropen är att minska dagvattenmängden som bildar en sjö på våren. Den minskande grundvattenbildningen på grund av att detta vatten leds bort, kommer enligt SGU inte att nämnvärt påverka grundvattentillgången.

Däremot är det viktigt att ha koll på eventuell miljöfarlig verksamhet i området, exempelvis utsläpp av drivmedel.

- Det sägs att man på det här sättet vill göra området mer tillgängligt för folk. Hur då? det är ju öppet från alla håll? säger Sune Björklöf som också menar att hela den kommunala debatten i frågan är satt ur spel när det gäller mycket av detaljplanarbetet.

- Så fort någon kommer med ett motargument eller en fråga, ringer man till länsarkitekten som ger muntlig tillåtelse via telefonen.

- Sådant beteende gör hela den kommunala debatten meningslös.

Mer läsning

Annons