Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt vägval för Dalarna

Annons

den 11 juli 2006

Sedan en tid tillbaka finns nämligen en ny strategi för Dalarna framtagen. Den har underrubriken "Med förenade krafter mot 2016" och ska ses som ett styrmedel för kommunerna, länsstyrelsen, landstinget och Region Dalarna i arbetet med att utveckla vårt län på ett förnuftigt sätt. Som vanligt när det gäller den här typen av dokument är det högst osannolikt att den sprids i någon dramatiskt stor upplaga. Ändå ligger det ett ambitiöst arbete och en seriös tanke bakom dokumentationen. Gott vore om avsändaren finge ett kvitto på att Dalarnas alla fritidspolitiker och samhällsbyggare inom näringsliv och folkrörelseorganisationer tagit del av visioner, målbilder och ambitioner.

Ofta blir målformuleringarna i den här typen av dokument tämligen yviga och abstrakta. Sådana exempel finns också i årets dalastrategi, men också bra förslag på målbeskrivningar, fullt möjliga att uppnå. Men visst blir nedanstående exempel alldeles för allmängiltiga för att ge möjlighet att lyfta specifikt Dalarna in i en spännande framtid:

År 2016 är Dalarna en region präglad av socialt välbefinnande och god hälsa, inte minst för barnen,

Dalarna 2016 är en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens,

Dalarna 2016 lever i ett aktivt och vardagligt utbyte med omvärlden.

Ordvalen blir intet förpliktigande och knappast ens hoppingivande hos dem, ledamöterna i Region Dalarnas presidium, som fattat beslut om formuleringarna. Ofta innehåller den här typen av dokument formuleringar som ingen kan ifrågasätta, men som inte heller utkräver något ansvar.

Ett av målen har dock ett konkret budskap, i vilket slås fast att Falun/Borlänge år 2016 är en region som fungerar som en sammanhållen tvåkärnig stadsregion som skapar tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Inte ens regionordförande Peter Hultqvist (s) har haft tillräckliga argument för att få behålla beteckningen Mittdalarna när visionen och målbilderna sattes på pränt. Ökad tydlighet när det gäller betydelsen av Falun/ Borlänge som dragmotor för länets utveckling är av godo i kampen med andra residensstäder om att framstå som en vital region.

Oavsett tilltron till den här typen av instrument för att forma länets utveckling, är strategin värd att ta till sig. Inte minst för den som vill stå bättre rustad för att delta i framtidsdiskussionen. Många debattörer och delade åsikter skapar en god plattform för diskussionen om Dalarna.

Så låt dalastrategin bli en del av sommarlektyren!

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons