Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem tar huvudansvar för Dalarna?

Annons

Christer Gruhs berörde i sin ledare den 11 januari en del av Dalarnas problem. Här finns ju flera länstäckande aktörer och vi vänder oss därför till Region Dalarna och dess nye ordförande Anders Ahlgren, men också till ledningen för länsstyrelsen och landstinget. Vem ska ha huvudansvaret?

Brev till ledarsidanVad som inte är tillräckligt tydligt är också hur de avgränsar uppdraget mellan sig och varför. Vi undertecknade representanter för länets näringslivsorganisationer efterlyser ett tydligt svar på dessa frågor.

Det finns mycket att glädjas över i vårt län. Här finns framgångsrika företagare som skapar tillväxt och sysselsättning. Här finns också kommuner som på senare år förbättrat sitt lokala företagsklimat. Här finns även en framgångsrik besöksnäring som attraherar många besökare. Vi vill att länets företag ska kunna utvecklas. Vi arbetar för att skapa goda villkor för befintliga och nya företag som kan ge fler arbetstillfällen. Många utmaningar löser företagare själva om rätt förutsättningar ges. Företagsamhet och kreativitet är starka drivkrafter.

Men vi tror att det är viktigt att en av de offentliga aktörerna har, och tar, ett övergripande ansvar för länet. Vi tror att det är viktigt att rätt uppdrag, inklusive ansvar och befogenheter, finns hos rätt aktör. Därför måste det offentliga Dalarna arbeta med en gemensam vilja och vision. Vi måste kunna lita på att Region Dalarna, länsstyrelsen och landstinget drar åt samma håll. Och att vi är överens om målen.

Vi vill att det ska vara möjligt att bo, verka och driva företag i alla länsdelar och därför behövs en funktionell och relevant samhällsservice i hela länet.

Vi förväntar oss därför att dessa tre aktörer fördelar uppdraget mellan sig. Att man gemensamt arbetar för ett Dalarna med ett i alla delar förbättrat företagsklimat -med såväl kommunvisa som region- och länsgemensamma formulerade mål, mått och mätpunkter.

Vi förväntar oss vidare en översyn av alla offentligt ägda projekt och verksamheter samt en redovisning av vem som gör vad, varför, med vilken resurs och till vilken kostnad. Vi förväntar oss därefter en avveckling av allt som inte är efterfrågat och som inte leder mot den förhoppningsvis tydligt uttalade och gemensamma visionen.

Vi välkomnar mer och fler offentliga upphandlingar och entreprenader men vi förväntar oss också att någon i detta sammanhang tar ansvar för behovet av tillgänglig service. I några fall har vi, liksom andra, reagerat på hur offentlig upphandling genomförts. Det handlar inte i första hand om formfel utan om en avsaknad av ansvar och intresse för länets totala behov.

Vi tror på tillväxt och vi varken kan eller ska sätta gränser för var den skapas- lokalt, regionalt eller globalt. Men vi tror på samarbete för att förenkla i stället för att försvåra. Ju enklare och mindre byråkrati vi har desto mer kraft finns till skapande och utförande. Ju enklare och klarare spelregler vi har desto lättare blir det för alla att nå uppsatta mål.

Vi önskar er framgång i detta viktiga arbete. Vi är beredda att bistå er, men det är ni som har bollen.

ULRIC ISACSON REPRESENTERAR LRF ANDERS FRANCK FÖRETRÄDER MELLANSVENSKA HANDELSKAMMAREN CARL-ERIK NYSTRÖM, FÖRETAGARNA CARL STRÖM, SVENSKT NÄRINGSLIV

Mer läsning

Annons