Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värnplikten - en chimär!

Annons

Så länge kallt krig rådde, var försvarets självklara uppgift att i möjligaste mån avhålla Sovjetunionen från att invadera svenskt territorium. Även supermakter skyr stora egna förluster och undviker sådant, "som kostar mer än det smakar". Härvidlag rådde mycket stark politisk enighet över blockgränsen i Sveriges riksdag.

Efter "murens fall" föreligger inget invasionshot. Att upprätthålla ett stort invasionsförsvar är därför politiskt omöjligt. Försvarets nutida uppgifter är internationella, fredsbevarande uppgifter samt insatser vid sådana, eventuella terroristattacker och gränskränkningar, som överskrider polisens kapacitet. Ett invasionsförsvar är inte särskilt väl lämpad för dessa uppgifter och därtill enormt kostnadskrävande. "Bra att ha"-tänkandet håller inte i längden. Man kan inte stå rustad för alla eventualiteter.

Kan hotbilden ändras, så att invasionsförsvaret åter blir relevant? Några försvarsexperter pekar nu på Rysslands militära upprustning samt president Putins allt mer självsvåldiga fasoner på hemmaplan och arrogans i utrikespolitiken. Den tilltagande ryska nationalismen får absolut inte nonchaleras. Likväl förefaller det osannolikt att kalla krigets världssituation med två ideologiskt/ekonomiska maktblock på kontrakurs med varandra skulle återuppstå. Historiska skeenden ges sällan i repris.

Försvarsminister Odenbergs och ÖB Syréns protester mot finansministerns tilltänkta försvarsbantning bör nog framförallt tolkas som herrarnas helt legitima strävan att slå vakt om sitt fögderi. Deras uppgift är att torgföra så trovärdiga argument som möjligt för den egna organisationens fortbestånd.

Värnplikten då? Om olyckskorparna mot förmodan skulle ha rätt och invasionshotet återuppstår inom en överskådlig framtid, är värnpliktssystemet då nödvändigt? Sveriges stora yta och långa gränser kräver stor numerär.

För försvarsmaktens nuvarande uppgifter däremot - insatsförsvar och internationella åtaganden - förefaller värnpliktssystemet överspelat av utvecklingen. Den allmänna värnplikten är redan en chimär. Färre än hälften av de ungdomar, som årligen mönstrar, tas ut till grundutbildning på våra regementen. Resten slipper. Den allmänna värnplikten är inte längre en jämlik idé till folkförsvarets fromma.

Situationen efter kalla kriget har förpassat såväl värnplikt som neutralitet och alliansfrihet i omprövningens stöpslev. Varken försvarsorganisationen (med den beridna livgardesskvadronen som självklart undantag) eller hävdvunna försvarspolitiska principer kan vara några självändamål. Den nya debatten måste utgå från försvarets uppgifter inför den mest sannolika hotbilden.

HANS LINDQUIST

Mer läsning

Annons