Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utan bostäder sker ingen inflyttning

Annons

den 13 december 2006

En dålig bostadspolitik skulle också, i varje fall kortsiktigt, kunna förstärka den negativa bild av befolkningsutvecklingen som Dalarnas forskningsråd presenterar i en ny undersökning. Rapporten redovisas i korthet på nyhetsplats och kommenteras på ledarsidan av tidningens kolumnist, framtidsforskare Ronny Svensson i Leksand.

Det är regeringens beslut om ändrade regelsystem för räntebidrag och subventioner på bostadsmarknaden som ligger till grund för dagens oro på byggmarknaden. I dag består statens stöd till bostadsbyggandet av produktionsstöd och av statliga kreditgarantier för lån till bostadsinvesteringar. Det grundläggande bidraget har sedan början av 1990-talet varit ett schabloniserat räntebidrag för nybyggnad av bostäder med hyres- eller bostadsrätt samt ombyggnad av flerbostadshus.

Regeringens ambitioner är att avskaffa vad den anser vara konkurrensmässigt ogynnsamma subventioner. Därför vill regeringen avveckla räntebidraget från den 1 januari 2007. Det betyder att ett byggprojekt måste ha påbörjats senast den 31 december i år för att kunna beviljas räntebidrag. Från 1 januari nästa år sker en utfasning av räntebidrag under fem år med sikte på att inga räntebidrag kommer att beräknas efter utgången av år 2011.

Länsstyrelsen sammanställer varje år en enkät i syfte att få fram en samlad bild av det aktuella läget och utvecklingstendenser på bostadsmarknaden i länets kommuner. När årets rapport presenterades i februari i år kunde det tydligt utläsas att kommunerna i Dalarna planerade för cirka 1000 nya bostäder under åren 2006 och 2007. Det var framför allt Falun, Borlänge och Siljanskommunerna som planerade för en nyproduktion.

Dagens osäkerhet i kommunala bostadsbolag om effekterna av regeringens bostadspolitik innebär frågetecken om utfallet av det planerade bostadsbyggandet. Länsstyrelsens nya rapport om ett par månader kommer att ge ett säkrare besked, men redan nu är signalerna från länets kommuner tydliga. Oklarheter om finansieringen har stoppat flera planerade projekt. Nu står hoppet till effekterna av förändringarna i fastighetsskatten. Men effekten av förändringarna i detta regelverk vet vi först efter 2007.

Regeringens ambition om att skapa en sundare bostadsmarknad är givetvis en riktig viljeinriktning utifrån den bild vi ser på dagens bostadsmarknad. Bristen på bostäder, framför allt i storstadsregionerna, har fått prisutvecklingen att explodera. Stockholm och andra storstäder har en orimlig kostnadsutveckling på bostadsfronten.

En säker prognos för bostadsbyggandet i Dalarna under det kommande året är svår att upprätta. Utan nya bostäder får länet svårt att hävda sig i jakten på nya invånare, särskilt som bostadsbristen är tydligast i de delar av Dalarna där nyinflyttade helst vill bosätta sig.

En annan viktig aspekt på den nya bostadspolitiken är effekterna för byggindustrin och de arbetsmarknadspolitiska effekterna.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons