Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ulvskogs misstro på skam

Annons

21 juni 2006

Uttalandet från Marita Ulvskog gjordes i februari. Inför det kommande halvårsskiftet är det övertydligt hur fel hon spekulerade. Företagen går över lag bra och 2006 har goda förutsättningar att blir ett ekonomiskt rekordår. Det finns således inga som helst belägg för att det svenska näringslivet skulle äventyra sin trovärdighet genom att påverka valkampanjen genom handlingar i syfte att bromsa tillväxten.

Däremot har näringslivets olika branschorganisationer som Svenskt näringsliv och Företagarna varit flitiga i debatten för att försöka påverka regeringen att bedriva en mer företagsvänlig politik. Vilket rimligen måste vara deras uppgift.

En fråga som tagit mycket energi från näringslivets företrädare har varit regeringens förslag om att öka lagstiftningen kring arbetsrätten. Näringslivets protester har hittills klingat förgäves och det mesta tyder också på att arbetsrätten kommer att utvidgas med en lag om rätt till heltidsarbete.

Men trots att regeringen ignorerat näringslivet och företagens synpunkter, har dessa varken enskilt eller via sina branschrorganisationer intervernerat i valrörelsen genom protester som kunde få ett negativt utfall på sysselsättningen.

Det fortsätter att gå bra för Sverige och den allt mer intensiva valrörelsen lever sitt eget liv utan medvetna inslag från företagen som syftar till att framställa Göran Perssons ministär i onödigt dålig dager.

Bilden av en spelplan fri från inslag av det slag som Marita Ulvskog förutsåg, förstärks av den konjunkturrapport som Svenskt näringsliv presenterar. Den visar med stor tydlighet att det går bra för företagen både i Sverige och i Dalarna. Det är först under nästa år som konjunkturen tros mattas, men ändå inte i sådan omfattning att det finns någon anledning att ringa i stora larmklockan.

Som framgick av en faktaredovisning i tisdagens tidning väntas sysselsättningen i Dalarna att öka både i år och under 2007. Visserligen är ökningen mindre i Dalarna än för genomsnittet, men det hör samman med att Dalarna fortfarande lever gott på våra stora industriföretag med hög produktivitet. Det mest tydliga exemplet är Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden. Trots en investering på 4,5 miljarder - den största industriinvestering i Europa under 2006 - innebär satsningen endast en marginell ökning av antalet anställda.

Industrin i Dalarna är fortfarande en oerhört viktig motor för länets tillväxt. Därför är det också viktigt att industrin fortsätter och helst förstärker det goda samarbetet med gymnasieskolor och högskolan i uppdraget med att säkerställa rekryteringen till framtida industrijobb.

Nära en tredjedel av länets arbetsföra invånare står i dag utanför arbetsmarknaden. Nästan 40 000 personer är arbetslösa, sjukskrivna eller har fått sjukpension. Det är viktigt att andelen arbetsföra, för närvarande 122 000 personer, blir högre för att vi ska kunna behålla välfärd och utveckling i länet.

Det är en viktigare uppgift för Marita Ulvskog att lösa än att ständigt upprepa sina dåligt underbyggda anklagelser mot näringslivets ambitioner.

Mer läsning

Annons